Герасименко Тетяна Михайлівна

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
12

Перелік опублікованих документів:

Системи керування технологічними об’єктами харчової промисловості з прогнозувальними моделями / Н. М. Луцька, Р. В. Байдаєв, Т. М. Герасименко, Л. О. Власенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2022. – Т. 28, № 3. – С . 7-19.

Design of an auger themo-radiation dryer for drying plant-derived pomace [Electronic resourse] / T. Herasymenko, K. Silchenko, A. Hotvianska, G. Kyrsanova, N. Budnyk, A. Kainash, L. Polozhyshnikova, I. Taraymovich // Ester-European Journal of Enterprise Technologies. – 2021. – № 3/1 (111). – С. 62–70. (Engineering technological systems). – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37025/1/2.pdf

Герасименко, Т. М. Інтелектуальні методи дослідження нестаціонарних об’єктів / Т. М. Герасименко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 76.

Романов, М. С. Отримання комплексних показників оцінки якості пива на різних етапах приготування / М. С. Романов, Т. М. Герасименко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 124–125.

Герасименко, Т. Можливості використання методів теорії чутливості при розробці системи автоматизації сушильної установки / Т. Герасименко, М. Сашньова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 371.