Ельперін Ігор Володимирович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
13
4
1
165
8
119

Перелік опублікованих документів:

Hrama, M. Intelligent automatic control of sugar factory evaporator operation using behavior prediction subsystem / M. Hrama, V. Sidletskyi, I. Elperin // Ukrainian Food Journal. – 2022. – 11 (1). – Pp. 148-163. DOI: 10.24263/2304-974X-2022-11-1-14

Сідлецький, В. М. Сучасні методи технології конструювання автоматизованих систем / В. Сідлецький, І. Ельперін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. - С. 274.

Сідлецький, В. М. Технології конструювання сучасних автоматизованих (з прикладами для дифузійної станції цукрового заводу : монографія / В. М. Сiдлецький, І. В. Ельперін // Київ : Ліра-К, 2022. - 180 с.

Смітюх, Я. В. Основи створення багаторівневих автоматизованих систем на основі спеціалізованих підсистем обробки даних / Я. В. Смітюх, А. П. Ладанюк, І. В. Ельперін // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 138.

Підвищення ресурсоефективності очищення стічних вод цукрового заводу шляхом використання монітору хімічного споживання кисню / А. В. Роговик, Н. А. Заєць, І. В. Ельперін, В. М. Штепа // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 4. – С. 7–16.

Сідлецький, В. М. Технології конструювання сучасних автоматизованих систем / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 308.

Development of logical control system for the purification department at molasses production / I. Korobiichuk, V. Tregub, O. Klymenko, I. Elperin, V. Sidletskyi, Y. Smityuh, M. Chornovan // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2020. – Vol. 1044. – P. 206–213.

Development of the structure of an automated control system using tensor techniques for a diffusion station / V. Sidletskyi, I. Korobiichuk, A. Ladaniuk, I. Elperin, K. Rzeplińska-Rykała // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2020. – Vol. 920. – P. 175–185.

Identification of technological objects on the basis of intellectual data analysis / I. Korobiichuk, Y. Smityuh, V. Kishenko, A. Ladanyuk, R. Boyko, V. Ivashchuk, I. Elperin // Mechatronics 2019 : Recent Advances towards Industry 4.0. – 2020. – Vol.1044. – С. 487–495. DOI: 10.1007/978-3-030-29993-4_60

Improvement of the operation processes of electrotechnology wastewater treatment systems under the energy efficiency criterion / V. Shtepa, N. Zaiets, N. Lutska, I. Elperin // Ukrainian Food Journal. – 2020. – 9 (3). – Pp. 677–690. DOI: 10.24263/2304-974X-2020-9-3-15

Use of methods of tensor analysis in the evaporator plant operating system / I. Korobiichuk, V. Sidletskyi, A. Ladaniuk, I. Elperin, M. Hrama // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2020. – Vol. 1044. – P. 502–512.

Роговик, А. В. Концептуальний опис електротехнологічного комплексу цукрового заводу / А. В. Роговик, І. В. Ельперін, Н. А. Заєць // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 4. – С. 7–14.

Development of a resource-process approach to increasing the efficiency of electrical equipment for food production / N. Zaiets, V. Shtepa, P. Pavlov, I. Elperin, M. Hachkovska // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 5 (8–101). – P. 1–7.

Hrama, M. Comparison Between PID and Fuzzy Regulator for Control Evaporator Plants / M. Hrama, V. Sidletskyi, I. Elperin // 39th IEEE International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Apr 16-18, 2019, Kyiv. – 2019. – P. ‏54-59.

Mykhailo H. Justification of the neuro-fuzzy regulation in evaporator plant control system / H. Mykhailo, V. Sidletskyi, I. Elperin // Ukrainian food journal. 2019. – Vol. ‏8, Issue ‏4. – P. 873–890.

Sidletskyi, V. Integrated control system of the thermal power complex using the tensor analysis methods / V. M. Sidletskyi, I. V. Elperin // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2019. – № 5. – P. 137–142.

Ладанюк, А. П. 60 років підготовки фахівців та науково-технічних розробок в галузі автоматизації виробництва / А. П. Ладанюк, І. В. Ельперін // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 17.

Малик, О. В. Використання стандартів ISA-88 та ISA-95/106 в управлінні вакуум-апаратами 1-го продукту / О. В. Малик, І. В. Ельперін // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 203.

Antimicrobial and anti-adhesive activity of surfactants synthesized by acinetobacter calcoaceticus IMV V-7241 on technical glycerol / T. P. Pirog, D. A. Lutsai, T. A. Shevchuk, G. O. Iutynska, I. V. Elperin // Mikrobiolohichnyi zhurnal. – 2018. – 80 (2). – Pp. 14–27. DOI: 10.15407/microbiolj80.02.014

Полупан, В. В. Дослідження роботи генетичних алгоритмів у системі автоматизованого управління апаратом ІІ сатурації / В. В. Полупан, В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін // Харчова промисловість. – 2018. – № 24. – С. 138–145.

Industrial waste bioconversion into surfactants by Rhodococcus erythropolis IMV Ac-5017, Acinetobacter calcoaceticus IMV B-7241 and Nocardia vaccinii IMV B-7405 [Electronic resourse] / T. P. Pirog, M. O. Shulyakova, L. V. Nikituk, S. I. Antonuk, I. V. Elperin // Biotechnologia acta. – 2017. – Vol. 10, № 2. – P. 22–33. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25701

Пупена, О. М. Сучасні стандарти інтегрованого керування і шляхи їх впровадження в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Пупена, І. В. Ельперін, Р. М. Міркевич. // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 1. – С. 25–41. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25570/1/NP-32-1.pdf

Сідлецький, В. М. Використання тензорного аналізу в автоматизованих системах управління теплоенергетичними об’єктами [Електронний ресурс] / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін // Проблеми теплофізики та теплоенергетики : Х Міжнародна конференція, 23–26 травня 2017 р. – Київ, 2017. – Режим доступу : http://surl.li/aunyo

Сідлецький, В. М. Тензорний аналіз в автоматизованій системі управління процесом пастеризації молока [Електронний ресурс] / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 2. – С. 7–15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25689/1/11.pdf

Computer integrated manufacturing: overview of modern standards [Electronic resourse] / A.Рupena, I. Elperin, R. Mirkevich, O. Klymenko. // Automation of Technological and Business-Processes. – 2016. – №3. – С. 63–74. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25571

Sidletskyi, V. Using of analysis approaches for not measurable parameters at the level of distributed control for automated system of objects and food industrial complexes [Electronic resourse] / V. Sidletskyi, I. Elperin // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8 th Central European Congress on Food 2016, 23-26 May 2016 : Book of Abstracts. – Kyiv : NUFT, 2016. – Р. 59. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23493/1/1V6.pdf

Мацебула, Д. В. Впровадження інтелектуальних систем у виробництво солоду пивоварного / Д. В. Мацебула, І. В. Ельперін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 10–13 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 272.

Мацебула, Д. В. Моделювання зміни якісних показників солоду у процесі виробництва [Електронний ресурс] / Д. В. Мацебула, І. В. Ельперін // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 23 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 286. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25012/1/

%d0%a2%d0%b5%d0%b7%d0%b81.pdf

Сідлецький, В. М. Аналіз не вимірювальних параметрів на рівні розподіленого керування для автоматизованої системи, об’єктів і комплексів харчової промисловості [Електронний ресурс] / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін, В. В. Полупан // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т. 22, № 3. – С. 7–15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24682/1/NP22N3.pdf

Сідлецький, В. М. Врахування не вимірювальних параметрів у автоматизованих системах підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін // Автоматика-2016 : Матеріали ХХІІІ міжнародної конференції з автоматичного управління, 22–23 вересня 2016 р. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – С. 54–55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/

26070/1/%d0%a2%d0%b5%d0%b7%d0%b02_2016.pdf

Сідлецький, В. М. Розширення функціональних можливостей автоматизованих систем керування технологічними об’єктами [Електронний ресурс] / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Техніка та енергетика АПК. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С 113–120. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32815/1/El1.pdf