Чорнобай Катерина Юріївна

Статистичні показники (станом на 01.02.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
21
1
19

Перелік опублікованих документів:

Hrybkov, S. V. Solving the problems of managing the supply of raw materials for the food company / S. V. Hrybkov, O. L. Siedykh, K. Y. Chornobai // Modern engineering and innovative technologies. – 2022. – Issue 19 (1). – P. 134–139.

Грибков, С. В. Розв’язання задач управління постачання сировини та матеріалів для харчового підприємства [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих, К. Ю. Чорнобай // Modern engineering and innovative technologies. – 2022. – Issue 19 (1). – Pр. 134–139. https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/2155d569-bba5-4385-878a-9e43c317b91a/chornob_2022_44.pdf

Грибков, С. В. Створення системи підтримки прийняття рішень для забезпечення безперебійного виконання замовлень на молокозаводі [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих, К. Ю. Чорнобай // Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету : тези доповідей. – Київ : НТУ, 2022. – Вип. 78. – С. 361. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/64178eec-d200-430d-8a8b-ee59942334a8/chornobai_2022_3.pdf

Чорнобай, К. Дослідження використання NFT / К. Чорнобай // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 304.

Чорнобай, К. Ю. Аналітика та візуалізація даних для розв’язання проблеми низької мотивації в умовах дистанційного навчання / К. Ю. Чорнобай // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 131-132.

Чорнобай, К. Ю. Використання BI-аналітики для покращення ефективності роботи підрозділу планування молокозаводу [Електронний ресурс] / К. Ю. Чорнобай, О. Л. Сєдих // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 191. https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/d072850b-4f7f-40f6-b71b-fecdf11fd823/BI_analituka.pdf

Чорнобай, К. Ю. Дослідження та проектування підсистеми управління молочним балансом компанії Danone [Електронний ресурс] / К. Ю. Чорнобай, С. В. Грибков, О. Л. Сєдих // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 408. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31510/1/09.pdf

Сєдих, О. Л. Оптимізація виробничої програми підприємства [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, К. Ю. Чорнобай // Modern engineering and innovative technologies. – Karlsruhe (Germany) : Sergeieva & Co, March. – 2019. – Issue 7. – Part 3. –P. 37–41. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29509/1/3.pdf

Чорнобай, К. Ю. Дослідження та проектування підсистеми управління молочним балансом молокозаводу [Електронний ресурс] / К. Ю. Чорнобай, О. Л. Сєдих, С. В. Грибков // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : наукові праці Другої Міжнародної науково-практичної конференції, 19 грудня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – C. 298–302. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31504/1/04.pdf

Чорнобай, К. Ю. Задача пошуку найкоротшого шляху [Електронний ресурс] / К. Ю. Чорнобай, О. Л. Сєдих // Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2019 р. – Київ : КНУКіМ, 2019. – С. 189–190. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29553/1/12.pdf

Чорнобай, К. Ю. Математична модель та алгоритм рішення задачі про оптимальний лінійний розкрій [Електронний ресурс] / К. Ю. Чорнобай, О. Л. Сєдих // Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2019 р. – Київ : КНУКіМ, 2019. – С. 185–188. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29551/1/13.pdf

Чорнобай, К. Ю. Оптимізація виробничої програми підприємства / К. Ю.Чорнобай, О. Л. Сєдих // Modern engineering and innovative technologies. – Karlsruhe, Germany : Sergeieva&Co, 2019. – № 7, Part 3. – P. 37–41.

Чорнобай, К. Ю. Рішення задач проектування засобами MS Excel [Електронний ресурс] / К. Ю. Чорнобай, О. Л. Сєдих // Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,18-19 квітня 2019 р. – Київ : КНУКіМ, 2019. – С. 141–143. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29518/1/11.pdf

Чорнобай, К. Ю. Розробка математичної моделі оптимізації графіків зайнятості та її реалізація в MS Excel [Електронний ресурс] / К. Ю. Чорнорбай, О. Л. Сєдих // Technics and technology : збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції, організованої для викладацького складу наукових установ, науково-дослідних підрозділів та наукових підрозділів з країн колишнього Радянського Союзу та колишньої Югославії, 31 березня 2019 р. – Warszawa, 2019. – № 15. – С. 75–78. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29517/1/4.pdf

Hrybkov, S. Development of biometric identification using system neural networks [Electronic resource] / S. Hrybkov, K. Chornobay // Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві. – 2018. – С. 14–15. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27537/1/10.pdf

Бобрівник, К. Є. Проектування моделі предметної області для інформаційної підтримки вивчення технічно-технологічних дисциплін [Електронний ресурс] / К. Є. Бобрівник, С. В. Грибков, К. Ю. Чорнобай // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет». – 2018. – С. 41–46. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27757/1/3.pdf

Чорнобай, К. Ю. Дослідження підходу неперервної інтеграції при створенні програмних проектів [Електронний ресурс] / К. Ю. Чорнобай, С. В. Грибков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 344. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27529/1/1.pdf

Чорнобай, К. Ю. Розробка бюджетної системи біометричної ідентифікації з використання нейронних мереж [Електронний ресурс] / К. Ю. Чорнобай, С. В. Грибков // Компютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2018. – № 30. – С. 141–145. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27755/1/1.pdf

Бобрівник, К. Є. Проектування модуля формування набору індивідуальних завдань для студентів при вивченні технічних дисциплін [Електронний ресурс] / К. Є. Бобрівник, С. В. Грибков, К. Ю. Чорнобай // Автоматика – 2017 : XXIV Міжнародна конференція з автоматичного управління,13–15 вересня. – К. : НУБіП, 2017. – 2017. – С. 225–226. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26858/1/1.pdf

Грибков, С. В. Аналіз проблем захисту комерційних бездротових локальних мереж Wi-Fi та підходів їх усунення [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, К. Ю. Чорнобай // Захист інформації і безпека інформаційних систем : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції, 01 – 02 червня 2017 р. - Львів, 2017. – С. 57–58. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26615/1/analiz.pdf

Грибков, С. В. Аналіз та шляхи вирішення проблем захисту комерційних бездротових локальних мереж Wi-Fi [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, К. Ю. Чорнобай. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Автоматика, вимірювання та керування (фахове видання). – 2017. – С. 99–103. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27499/1/Analysis%20and%20solutions%20to%20the%20problems%20of%20protecting%20commercial%20Wi-Fi%20wireless%20LANs.pdf