Бреус Наталія Миколаївна

ORCID ID: 0000-0002-0213-9159

Статистичні показники (станом на 01.02.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
4
3
3
2
32
3
31

Перелік опублікованих документів

Дослідження впливу концентратів демінералізованої сироватки на показники якості морозива [Електронний ресурс] / А. П. Михалевич, Н. М. Бреус, Г. Є. Поліщук, О. О. Басс // Наукові праці НУХТ. ‒ 2023. ‒ Том 29,. № 2. ‒ С. 114–123. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40735/1/swnuft_29_2%20%281%29.pdf

Бреус, Н. М. Розроблення інтелектуального додатка на основі технології Semantic web для науковців / Н. М. Бреус // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 85-86.

Бреус, Н. М. Cтворення експертно-моделюючої системи формування рецептур морозива [Електронний ресурс] / Н. М Бреус, С В. Грибков, О. Л. Сєдих // Innovative technologies and equipment: development prospects of the food and restaurant industries : scientific monograph. – Riga (Latvia) : Baltija Publishing, 2022. – Pp. 86-117. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41658/3/12-1.pdf

Enzymatic destruction of protopectin in vegetable raw materials to increase its structuring ability in ice cream [Electronic resource] / V. Sapiga, G. Polischuk, N. Breus, T. Osmak // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 2. – P. 321–332. – Access mode : https://bit.ly/3ogiwqe

Ферментативна деструкція протопектину в овочевій сировині як спосіб підвищення її функціонально-технологічних властивостей у складі морозива / В. Я. Сапіга, Г. Є. Поліщук, Н. М. Бреус, Т. Г. Осьмак // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 2. – P. 321–332.

Determining the effect of casein on the quality indicators of cream with different fatcontent / G. Polishchuk, N. Breus, I. Shevchenko, V. Gnitsevych, T. Yudina, G. Nozhechkina-Yeroshenko, T. Semko // Eastern-European Journal of enterprise technologies. – 2020. – Vol. 4, № 11 (106). – Р. 24-30.

Study of the influence of micellar casein and spelt flour on yoghurt quality indicators [Electronic resource] / G. Polischuk, N. Breus, O. Kochubey-Litvinenko, Т. Osmak, T. Semko, M. Borova // EUREKA : Life Sciences. – 2020. – № 4. – P. 44–52. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32017/1/Article.pdf

Виявлення впливу казеїну на показники якості морозива з різним вмістом жиру [Електронний ресурс] / Г. Є. Поліщук, Н. М. Бреус, І. І. Шевченко, В. А. Гніцевич, Т. І. Юдіна, Г. М. Ножечкіна-Єрошенко, Т. В. Семко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2020. – Т. 4, № 11 (106). – С. 24–30. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32431/1/Breus1.pdf

Москалюк, О. Є. Математико-статистична оцінка досліджених показників інноваційних м’ясних паштетів [Електронний ресурс] / О. Є. Москалюк, О. І. Гащук, Н. М. Бреус // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 3. – С. 205–213. – Режим доступу : https://bit.ly/3ruK39E

Breus, N. Expert system for ice cream recipes modeling [Electronic resource] / N. Breus, S. Hrybkov // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 412. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29531/1/11.pdf

Cryoprotective ability of starch syrup in the composition of aromatic and fruit-berry ice cream [Electronic resource] / G. Polischuk, O. Bass, T. Osmak, N. Breus // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, Issue 2. – Р. 239–248. – Access mode : https://bit.ly/3Dhr7xl

Development of Mathematical Apparatus of the Expert System for Modelling Ice Cream Recipes with Specified Quality Parameters [Electronic resource] / N. M. Breus, S. V. Hrybkov, G. Ye. Polischuk, O. L. Seidykh // Science and Innovation. – 2019. – Vol. 15 (5). – Р. 57–66. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30861/1/Breus.pdf

Studies of water freezing features in ice cream with starch syrop [Electronic resource] / G. Polischuk, T. Sharahmatova, N. Breus, O. Bass, І. Shevchenko // Food Science and Technology. – 2019. – № 13 (2). – Р. 71–77. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30477/1/document.pdf

Бреус, Н. М. Інформаційна технологія моделювання рецептур морозива [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 «Інформаційні технології» / Бреус Наталія Миколаївна ; НУХТ. – Київ, 2019. – 27 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30195/1/avro_Breus_dis.pdf

Грибков, С. В. Розробка інформаційної системи для формування рецептурта підтримки якості морозива та заморожених десертів / С. В. Грибков, Н. М. Бреус // Проблеми Інформатизації : 13 Міжнародна науково-технічна конференція, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : Державний Університет Телекомунікацій, 2019. – С 27.

Дослідження впливу електрогідравлічного оброблення на отримання фруктозо-олігосахаридних сумішей [Електронний ресурс] / А. І. Маринін, С. В. Позняковський, Н. М. Бреус, Р. С. Святненко // Вісник НТУ «ХПІ» : збірник наукових праць. Серія : Нові рішення у сучасних технологіях. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2019. – № 10 (1335). – С. 93-100. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30189/1/1.pdf

Розроблення математичного апарату експертної системи для моделювання рецептур морозива із заданими показниками якості [Електронний ресурс] / Н. М. Бреус, С. В. Грибков, Г. Є. Поліщук, О. Л. Сєдих // Nauka innov. – 2019. – 15 (5). – С. 62–72. – Режим доступу : https://bit.ly/3GbeqWH

Development of a complex bakery improved «Freshness sms super» to extend the the freshness of wheat bread / Yu. Bondarenko, T. Vasylchenko, O. Bilyk, O. Kochubei-Lytvynenko, N. Breus // Technology audit and production reserves. – 2018. – Vol. 4, Issue 3 (42). – P. 35–40.

Грибков, С. В. Розробка інформаційної системи для формування рецептур та підтримки якості морозива та заморожених десертів [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, Н. М. Бреус // Проблеми інформатизації : матеріали ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 12-13 грудня 2018 р. – Київ : ДУТ, 2018. – С. 27. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29559/1/1.pdf

Hybrid expert system to model the ice cream recipes [Electronic resource] / N. Breus, S. Hrybkov, G. Polischuk // Ukrainian journal of food science. – 2017. – Vol. 5, Issue 2. – Р. 294–304. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27946/1/00018.pdf

Оптимізація складу морозива на молочній основі з цукристими речовинами [Електронний ресурс] / Н. М. Бреус, О. О. Басс, Л. Ю. Маноха, Г. Є. Поліщук // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2016. – Т. 22, № 1. – С. 166–171. – Режим доступу :  https://bit.ly/32IHC8Q

Устименко, І. М. Наукове обґрунтування складу емульсій, призначених для нормалізації молоковмісних продуктів / І. М. Устименко, Н. М. Бреус, Г. Є. Поліщук // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2016. – Т. 22, № 5. – С. 191–196.

Устименко, І. М. Удосконалення технології продукту білкового зернистого [Електронний ресурс] / І. М. Устименко, Н. М. Бреус, Г. Є. Поліщук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2016. – Т. 22, № 5. – С. 183–188. – Режим доступу : https://bit.ly/3G7gT4l

Патент на корисну модель № 106869 України, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива вершкового [Електронний ресурс] / Поліщук Г.Є., Басс О. О., Бреус Н. М. – u 2015 11034 ; заявл. 11.11.2015 ; опубл. 10.05.2016, Бюл. 9, 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24457/1/106869.pdf