Турчина (Побережна) Марія Петрівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
40
3
33

Мазник, Л. В. Комунікативний менеджмент в управлінні ризиками соціальної прозорості інформаційних систем підприємстваю [Електронний ресурс] / Л. В. Мазник, О. І. Драган, М. П. Турчина // Ринкова економіка: сучасна теорія  і практика управління. – 2022. – Т. 21 (52). – С. 385-397.  – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40072/1/communicative_management.pdf

Мазник, Л. В. Роль комунікативного менеджменту у системі менеджменту персоналу підприємства харчової промисловості / Л. В. Мазник, О. І. Драган, М. П. Турчина // Економіка та суспільство. – 2022. – № 45. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-45-80

Сучасний менеджмент у вирішенні проблем розвитку підприємств харчової промисловості: моделі, стратегії, технології [Електронний ресурс] : кол. монографія / С. П. Дунда, А. С. Зєніна-Біліченко, Г. О. Кундєєва, О. А. Лисенко, О. М. Пєтухова, Т. В. Рибачук-Ярова, Н. С. Скопенко, С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, О. В. Тур, М. П. Турчина, І. В. Тюха ; за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2022. – 432 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38763/1/monogpaf.pdf

Кліщук, Ю. Переваги транспортування рослинних олій у флексітанках / Ю. Кліщук, М. Побережна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 р. – Ч. 3. – С. 34.

Куценко, А. Шляхи досягнення конкурентних переваг підприємством / А. Куценко, М. Побережна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 р. – Ч. 3. – С. 37.

Побережна, М. П. Комунікаційний та стратегічний розвиток підприємства [Електронний ресурс] / М. П. Побережна, О. В.Тур, Т. О. Нагавичко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2019. – № 23. – С. 125–132. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31994/1/

COMMUNICATION_AND_STRATEGIC_DEVELOPMENT_OF_THE_ENTERPRISE.pdf

Тур, О. В. Вплив євроінтеграційного процесу на експортно-імпортну політику України [Електронний ресурс] / О. В. Тур, М. П. Побережна // Ефективна економіка. – 2019. – № 12. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31993/1/THE_I

MPACT_OF_THE_EUROPEAN_INTEGRATION_PROCESS_ON_THE_

EXPORT_AND_IMPORT_POLICY_OF_UKRAINE.pdf

Побережна, М. П. CRM-стратегія: основні поняття / М. П. Побережна // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 55–56.

Побережна, М. П. Методики оцінки комунікаційної діяльності підприємства Електронний ресурс] / М. П. Побережна // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 24-25 березня 2016 р. : тези доповідей. – Київ: НУХТ, 2016. – С. 73–76. Режим доступу :

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23182/1/24.pdf