Занозовська Оксана Григорівна

Статистичні показники (станом на 01.08.2022 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
27
2
22

Перелік опублікованих документів:

Gutkevych, S. Theoretical aspects of business planning / S. Gutkevych, O. Zanozovska // Інтелект ХХІ. – 2021. – № 1. – P. 78–81.

Гуткевич, С. О. Інвестиційні пріоритети аграрного сектору / С. О. Гуткевич, О. Г. Занозовська // Цілі сталого розвитку: пріоритети для України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 6 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 51–54.

Занозовська, О. Г. Досвід розвитку овочівництва в Польщі / О. Г. Занозовська // Економіка зарубіжних країн: проблеми та пріоритети : збірник матеріалів наукового семінару. – 2021. – С. 98–100.

Занозовська, О. Г. Експортна діяльність у овочівництві / О. Г. Занозовська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – C. 193.

Занозовська, О. Г. Проблеми розвитку овочівництва / О. Г. Занозовська // Проблеми формування продовольчих систем : матеріали круглого столу. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 98–101.

Ефективність: галузевий підхід : монографія / С. О. Гуткевич, П. Т. Саблук, В. Я.Шевчук та ін. ; за заг. ред. проф. С. О. Гуткевич. – Харків : Діса Плюс, 2020. – 224 с.

Zanozovska, O. Organic agricultural perspectives in vegetable growing [Electronic resource] / O. Zanozovska // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – P. 290. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30205/1/34.pdf

Zanozovska, O. Perspectives of craft production in agrarian sector / O. Zanozovska // Cучасні тенденції та проблеми розвитку економіки : матеріали конференції, 30 жовтня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – P. 89–92.

Zanozovska, O. Training of personnel for agrarian sector / O. Zanozovska // Сучасна освіта: зміст, технології, забезпечення якості : матеріали конференції, 18 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – P. 98–100.

Занозовська,О. Г. Основні напрями розвитку підприємств овочівництва [Електронний ресурс] / О. Г. Занозовська // Інтелект ХХІ. – 2019. – № 2. – С. 35–38. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29583/1/7%20zanozovska.pdf

Занозовська, О. Г. Перспективні напрями розвитку крафтового виробництва / О. Г. Занозовська // Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку ЄУ : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 31 жовтня 2019 р.

Gutkevych, S. Attractionof foreign investments: motivation process [Electronic resource] / S. Gutkevych, O. Zanozovska // Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной торговли. – 2018. – № 1. – P. 34–40. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30202/1/Attraction%20of%20foreign%20investment.pdf

Занозовська, О. Г. Вплив чинників на діяльність підприємств [Електронний ресурс] / О. Г. Занозовська // Інтелект ХХІ. – 2018. – № 5. – С. 58–61. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28888/1/factors.pdf

Zanozovska, O. Sources of financing for small and medium businesses in Great Britain [Electronic resource] / O. Zanozovska // Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки : матеріали виступів Всеукраїнського молодіжного економічного форуму з міжнародною участю (в онлайн форматі), 27 квітня 2017 р. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – С. 159–161. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26903/1/Zanozovska12.pdf

Zanozovska, O. The effects of the quality of employees' interactionswith their managers on the quality of their work / O. Zanozovska // Balticjournal of economic studies. – 2017. – Vol. 3, Issue 2. – P. 33–42.

Занозовська, О. Г. Розвиток плодоовочевої галузі в Рівненській області [Електронний ресурс] / О. Г. Занозовська // Якість як передумова ефективності економіки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 4 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 31–33. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26902/1/Zanozovska5.pdf

Занозовська, О. Г. Сучасні тенденції розвитку у овочівництві [Електронний ресурс] / О. Г. Занозовська // Міжнародна економічна діяльність країни в глобальній економіці : матеріали наукового семінару / за ред. проф. Гуткевич С. О. – Київ : НУХТ, 2017. – Вип. 12, Ч. 1. – С. 107–110.  – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25643/1/Z123.pdf

Занозовська, О. Г. До питання кадрової стратегії підприємства [Електронний ресурс] / О. Г. Занозовська // Інтелектуальний капітал як основа інвестиційного розвитку : матеріали наукового семінару / за ред. проф. Гуткевич С. О. – Київ : НУХТ, 2016. – Вип. 10, Ч. 1. – C. 105–107. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24700/1/Zanozovska11.PDF

Занозовська, О. Г. Ефективність діяльності підприємства: управлінський аспект [Електронний ресурс] / О. Г. Занозовська // Інтелект ХХІ. – Херсон : Гельветика, 2016. – № 6. – С. 90–95. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27008/1/8.pdf

Занозовська, О. Г. Розвиток харчової промисловості в умовах глобалізаційних змін [Електронний ресурс] / О. Г. Занозовська // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 24–25 березня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 90–92. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23190/1/29.pdf

Стратегія розвитку: інвестиційний вимір [Електронний ресурс] : монографія / С. О. Гуткевич, М. І. Пугачов, Г. М. Завадських, О. Г. Занозовська / за ред. проф. Гуткевич С. О. – Харків : Діса плюс, 2016. – 162 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24703/1/Strategy.pdf