Студінська Галина Яківна

Статистичні показники (станом на 01.08.2022 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2

Перелік опублікованих документів:

Студінська, Г. Я. Безпекова складова стратегічного партнерства між Україною та США / Г. Я. Студінська // Стратегічне партнерство у вимірі економічної безпеки України : колективна монографія / А. А. Мазаракі та ін. – Київ : КНТЕУ, 2021. – С. 116–133.

Студінська, Г. Я. Бренд в системі світової економічної геополітики / Г. Я. Студінська // Економічний вісник університету. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – № 48. – С. 70–75.

Студінська, Г. Я. Бренд Миклухо-Маклая: долаючи час та простір / Г. Я. Студінська // Маклаївські читання «діяльність та дослідження М. М. Миклухо-Маклая: історичні та сучасні погляди : матеріали І Всеукраїнської конференції, 16 липня 2021 р., м. Малин. – С. 136–141.

Студінська, Г. Я. Брендинг як фактор розвитку професійної освіти в умовах ринку праці / Г. Я. Студінська // Боголібські читання : матеріали І Міжнародної конференції, 17 вересня 2021 р.

Студінська, Г. Я. Візуалізація логістичних моделей в АПК / Г. Я. Студінська // Цілі сталого розвитку: пріоритети для України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 6 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 85–88.

Студінська, Г. Я. Методи алгоритмізації логістичних процесів / Г. Я. Студінська // Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20 вересня 2021 р. – Одеса : Державний університет «Одеська політехніка», 2021. – С. 160–162.

Студінська, Г. Я. Проблеми моделювання іпотечного ринку України / Г. Я. Студінська // Фінансово-кредитна діяльність. Проблеми теорії та практики. – 2021. – № 2 (37). – С. 55–61.

Студінська, Г. Я. Роль бренду у формуванні продовольчих систем / Г. Я. Студінська // Проблеми формування продовольчих систем : матеріали круглого столу кафедри Міжнародної економіки ННІ економіки і управління. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 9–12.

Студінська, Г. Я. Бренд голосу як складова системи брендів національної економіки / / Г. Я. Студінська // Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов. – 2019. – Вип. 40.

Студінська, Г. Я. Роль бренду вищого навчального закладу у формуванні бренд орієнтованоїнаціональної економіки / Г. Я. Студінська // Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов. – 2018.

Romaniuk, S. The country brand as a form of the state administration / S. Romaniuk, H. Studinska // Baltic Journal Of Economic Studies. – 2017. – Vol. 3, Issue 1. – P. 69–74. DOI: 10.30525/2256-0742/2017-3-1-69-74