Кобилянська Людмила Миколаївна

Статистичні показники (станом на 01.08.2022 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
18

Перелік опублікованих документів:

Кобилянська, Л. М. Пріоритети: хлібопекарська галузь / Л. М. Кобилянська // Інвестиційна пріоритетність галузей економіки : монографія / С. О. Гуткевич, О. О. Шеремет, Г. М. Завадських та інші ; за заг. ред. проф. Гуткевич С. О. – Харків : Діса Плюс, 2021. – 208 с.

Кобилянська, Л. М. Проблеми та перспективи розвитку Китаю / Л. М. Кобилянська // Економіка зарубіжних країн: проблеми та пріоритети : збірник матеріалів наукового семінару. – 2021. – С. 25–28.

Кобилянська, Л. М. Роль України у забезпеченні світової продовольчої безпеки / Л. М. Кобилянська // Продовольча безпека в умовах глобалізації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 3 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 13–15.

Кобилянська, Л. М. Сучасні тренди «зеленого» бізнесу в Україні / Л. М. Кобилянська // Цілі сталого розвитку: пріоритети для України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 6 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – C. 35–37.