Артеменко Ліна Петрівна

Статистичні показники (станом на 01.08.2022 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
357
10

Перелік опублікованих документів:

Artemenko, L. Foresight Methodology for EU Environmental Protection and Policy / L. Artemenko, M. Pichugina // Research Reviews of Czestochowa University of Technology – Management. – 2021. – Vol. 42. – P. 45–56.

Artemenko, L. Introduction of internal gamification in HR / L. Artemenko, T. Zahorulko // International Marketing and Management of Innovations : Global Scientific E-Journal. – 2021. – Vol. 6.

Artemenko, L. Strategizing of startup activity company: initialization and project implementation / L. Artemenko, M. Pichugina, T. Kotsko // Економічний вісник НТУУ "КПІ". – 2021. – № 18.

Артеменко, Л. Застосування та обмеження тесту гіпотетичного монополіста / Л. Артеменко // Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 листопада 2021 р. – Київ : Політехніка, 2021.

Артеменко, Л. П. Бенчмаркінг конкурентоспроможності України / Л. П. Артеменко, А. О. Грушка // Актуальні проблеми теорії менеджменту, маркетингу та фінансів: наукові ідеї та механізми реалізації : матеріали Всеукраїнської (із зарубіжною участю) наукової конференції. – 2021. – С. 185–188.

Артеменко, Л. П. Модель ABCD в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства / Л. П. Артеменко, А. В. Довмат // Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – 2021. – С. 36–37.

Артеменко, Л. П. Стратегічні пріоритети стійкого розвитку фармацевтичних підприємств / Л. П. Артеменко, К. А. Шубіна // Актуальні проблеми економіки та управління. – 2021. – Вип. 15.

Браєвська, А. І. Формування успішного іміджу керівника в дистанційних умовах роботи / А. І. Браєвська, С. Й. Браєвський, Л. П. Артеменко // Економічний вісник НТУУ "КПІ". – 2021. – № 18.

Ганштель, В. Унікальні конкурентні переваги продуктів швидкого харчування / В. Ганштель, Л. П. Артеменко // Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки : матеріали конференції. – 2021. – С. 53–54.

Загорулько, Т. В. Впровадження бізнес-симуляцій в освіті / Т. В. Загорулько, Л. П. Артеменко // Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – 2021. – С. 422–426.

Коцко, Т. А. Паливно-енергетичний комплекс України: проблеми та перспективи екологізації / Т. А. Коцко, Л. П. Артеменко // Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах : збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 вересня 2021 р., м. Одесса. – Одесса : Фенікс, 2021. – С. 139–142.

Нагорна, К. Ю. Сильні та слабкі сторони конкурентоспроможності України / К. Ю. Нагорна, Л. П. Артеменко // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – 2021. – С. 144–145.

Науменко, О. Методи оцінки конкурентних переваг підприємства на міжнародному ринку / О. Науменко, Л. Артеменко // Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 листопада 2021 р. – Київ : Політехніка, 2021.

Пічугіна, М. А. Креативне навчання підприємництву: проекти, бізнес-симуляції, гейміфікація / М. А. Пічугіна, Л. П. Артеменко // Креативність, підприємництво, інновації: управлінські та освітні тренди майбутнього : матеріали Міжнародної конференції. – 2021. – С. 25–29.

Полова, Д. В. Підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства / Д. В. Полова, Л. П. Артеменко // Управління персоналом в інституційній економіці : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю. – 2021. – С. 104–105.

Розуменко, В. В. Інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств / В. В. Розуменко, Л. П. Артеменко // Science and education: problems, prospects and innovations : the 7 th International scientific and practical conference. – 2021. – С. 240–244.

Розуменко, В. В. Конкурентоспроможність у галузі технологій та інновацій / В. В. Розуменко, Л. П. Артеменко // Results of modern scientific research and development : the I International scientific and practical conference. – 2021. – С. 461–467.

Слободянюк, Н. Процес застосування конкурентної розвідки на підприємстві / Н. Слободянюк, Л. П. Артеменко // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – 2021. – С. 38–39.

Слободянюк, Н. Функціональна конкурентоспроможність підприємства: поняття, призначення / Н. Слободянюк, Л. П. Артеменко // Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – 2021. – С. 18–22.

Artemenko, L. Training “Benchmarking strategic implementation the European business model for Ukraine” / L. Artemenko // proceedings of the ІІ International Conference on European Dimensions of Sustainable Development. – Kyiv : NUFT, 2020. – P. 32–33.

Lemanska-Majdzik, A. Packaging design as a management brand value / A. Lemanska-Majdzik, A. M. Babii, L. P. Artemenko // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Політехніка, 2020. – С. 22–23.

Liutenko, D. Tools for international business competitiveness assessment / D. Liutenko, L. Artemenko // Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції : збірник тез наукових доповідей за матеріалами I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Т. 1. – С. 152–154.

Артеменко, Л. П. Впровадження HR-аналітики в прийнятті cтратегічних бізнес рішень / Л. П. Артеменко, М. М. Гогот // Економіка та управління. – 2020. – Вип. 3. – С. 67–77.

Артеменко, Л. П. Динаміка Doing Business-2020 України / Л. П. Артеменко, Н. П. Николаїшин // Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції : збірник тез наукових доповідей за матеріалами I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Т. 1. – С. 198–200.

Артеменко, Л. П. Попередження професійного вигорання працівників в умовах діджиталізації / Л. П. Артеменко, О. П. Тригуб // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Політехніка, 2020. – С. 26–27.

Артеменко, Л. П. Проблеми та перспективи впровадження реверсивної логістики на підприємстві / Л. П. Артеменко, О. П. Тригуб // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління : матеріали XІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – 2020.

Артеменко, Л. П. Стратегії екологічного маркетингу підприємств / Л. П. Артеменко, Г. А. Подворна // Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, до 90-річчя заснування ХНТУСГ. – Харків : ХНТУСГ, 2020. – С. 200–203.

Артеменко, Л. П. Сучасні концепції лідерства / Л. П. Артеменко, О. М. Ященко // Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), м. Полтава. – Полтава : ПДАА, 2020. – С. 778–781.

Артеменко, Л. П. Тренди молодіжного безробіття в Україні та країнах ЄС / Л. П. Артеменко, А. С. Єрофєєв // Управління персоналом в інституційній економіці : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Київ : Політехніка, 2020.

Артеменко, Л. П. Управління стійким розвитком підприємства / Л. П. Артеменко, К. А. Шубіна // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки : матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – 2020. – С. 53.

Коновалова, І. В. Перспективи розвитку цифрової економіки в Україні / І. В. Коновалова, Л. П. Артеменко // Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції : збірник тез наукових доповідей за матеріалами I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Т. 1. – С. 251–253.

Лютенко, Д. Д. Соціальний медіа маркетинг як інструмент реалізації маркетингової стратегії підприємства / Д. Д. Лютенко, Л. П. Артеменко // Topical issues of the development of modern science : the 5th International scientific and practical conference. – 2020. – С. 215–223.

Шиліпук, О. Я. Ефективність стратегічного управління підприємством / О. Я. Шиліпук, Л. П. Артеменко // Сучасні підходи до управління підприємством : збірник наукових праць. – 2020. – Вип. № 5. – С. 4–13.

Шиліпук, О. Я. Інструменти стратегічного управління аграрними підприємствами / О. Я. Шиліпук, Л. П. Артеменко // Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), м. Полтава. – Полтава : ПДАА, 2020. – С. 18–21.

Artemenko, L. Indicators of anti-corruption strategy implementation / L. Artemenko // Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2019. – С. 192–194.

Artemenko, L. System of the enterprise economic security in the conditions of European integration / L. Artemenko // Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – 2019. – С. 82–85.

Pichugina, M. Nonformal education in Ukraine: Jean Monnet modules contribution / M. Pichugina, L. Artemenko // Ukraine – European Union: From Partnership Towards Association. The Ukrainian Yearbook of the European Integration Studies. – Lutsk : Teren, 2019. – Т. 2. – С. 286–292.

Pichugina, M. Priorities of Ukrainian environmental policy in the Ukraine-EU association agreement / M. Pichugina, L. Artemenko // Proceedings of the International Conference on European Dimensions of Sustainable Development. – 2019. – С. 26.

Артеменко, Л. П. Бенчмаркінг конкурентоспроможності фармпідприємств на європейському ринку / Л. П. Артеменко, М. А. Пічугіна, О. Т. Артеменко // Економічний вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут. – 2019. – Вип. 16. – С. 152–161.

Артеменко, Л. П. Бенчмаркінг як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства / Л. П. Артеменко, В. О. Салабай // Концептуальні шляхи розвитку науки : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – 2019. – Т. 1.

Артеменко, Л. П. Виклики та трансформації в HR сфері / Л. П. Артеменко, В. О. Салабай // Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава : ЦФЕНД, 2019. – Т. 1. – С. 32–33.

Артеменко, Л. П. Ефективність роботи стартап команди: персоналізований підхід / Л. П. Артеменко, К. А. Соколов // Інноваційне підприємництво, менеджмент, фінанси: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2019. – Т. 1. – С. 100–103.

Артеменко, Л. П. Інвестування в ІТ сферу України / Л. П. Артеменко // Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2019. – С. 12–13.

Артеменко, Л. П. Конкурентоспроможність україни в четвертій індустріальній революції / Л. П. Артеменко // Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології : матеріали XVIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19–20 вересня 2019 р. – Київ : УкрІНТЕІ, 2019. – С. 72.

Артеменко, Л. П. Напрями підвищення міжнародної конкурентоспроможності України / Л. П. Артеменко, С. Стоян // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління : матеріали ХVIII Міжнародної науково-практичної конференції. – 2019. – Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. – С. 90–92.

Артеменко, Л. П. Особливості державно-приватного партнерства в Україні / Л. П. Артеменко // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2019. – С. 24–27.

Артеменко, Л. П. Стратегічне Agile управління сучасними організаціями / Л. П. Артеменко, О. В. Хомич // Проблеми системного підходу в економіці : фаховий збірник наукових праць. – 2019. – Вип. № 6 (74). – С. 155–159.

Артеменко, Л. П. Сучасні технології оцінювання конкурентоспроможності підприємства / Л. П. Артеменко, О. Я. Шиліпук // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління : матеріали ХVIII Міжнародної науково-практичної конференції. – 2019. – Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. – С. 33–34.

Артеменко, Л. П. Цінність розроблення hr-стратегії підприємства / Л. П. Артеменко, М. М. Гогот // Сучасні підходи до управління підприємством. – 2019. – С. 69.

Артеменко, Л. П. Цінність розроблення HR-стратегії підприємства / Л. П. Артеменко, М. М. Гогот // Сучасні підходи до управління підприємством : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 2019. – Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. – С. 69.

Гогот М. М. Принципи розробки кадрової стратегії підприємства / М. М. Гогот, Л. П. Артеменко // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління : матеріали ХVIII Міжнародної науково-практичної конференції. – 2019. – Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. – С. 12–13.

Довгань, Л. Є. Стратегічне управління / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. – 3-тє видання. – Київ : ЦУЛ, 2019. – С. 440.

Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: кейси : практикум / за ред. проф. Л. Петрашко, доц. О. Мартинюк. – Київ : КНЕУ, 2019. – 239 с.

Організаційно-економічні механізми розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств : монографія / Л. П. Артеменко, І. С. Луценко, С. О. Пермінова, М. А. Пічугіна, М. О. Чупріна ; за ред. О. А. Гавриша. – 2019. – С. 320.

Пічугіна, М. А. Вища освіта в Україні: інституційні деформації / М. А. Пічугіна, Л. П. Артеменко // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. Серія : Економіка. – 2019. – Вип. 4. – С. 21–29.

Салабай, В. О. Діджиталізація як цифрова стратегія розвитку бізнесу / В. О. Салабай, Л. П. Артеменко // Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2019. – С. 9–11.

Салабай, В. О. Управління емоціями споживачів як стратегічний інструмент / В. О. Салабай, Л. П. Артеменко // Пріоритети сучасної науки : матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19–20 листопада 2019 р. – 2019. – Ч. І. – С. 10–11.

Сліпенко, А. К. Компетенції майбутнього в четвертій індустріальній революції / А. К. Сліпенко, Л. П. Артеменко // Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2019. – С. 360–361.

Стоян, С. С. Напрями підвищення міжнародної конкурентоспроможності України / С. С. Стоян, Л. П. Артеменко // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління : матеріали ХVIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 березня 2019 р. – Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. – С. 90.

Федорова, Ю. І. Вплив інноватизації виробництва на конкурентоспроможність підприємства / Ю. І. Федорова, Л. П. Артеменко // Світ економічної науки : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції економічного спрямування. – 2019. – Вип. 13. – С. 16–17.

Хомич, О. В. Європейські стандарти конкурентоспроможності молочної продукції / О. В. Хомич, Л. П. Артеменко // Становлення нової економіки в сучасних умовах: проблеми, особливості та напрями : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених. – 2019. – С. 30–31.

Хомич, О. В. Симбіоз стратегічного та agile управління у провідних сучасних організаціях / О. В. Хомич, Л. П. Артеменко // Стабілізація ринкової трансформації економіки: теорія, організація та методика : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції. – 2019. – С. 67–68.

Чабанова, Є. І. Переваги використання чат-ботів в HR сфері / Є. І. Чабанова, Л. П. Артеменко // Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2019. – С. 129–130.