Соломянюк Наталія Миколаївна

Статистичні показники (станом на 01.08.2022 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
1
1
74
7
49

Перелік опублікованих документів

Application of Cognitive Modelling for Operation Improvement of Retail Chain Management System [Electronic resource] / O. Dankeieva, N. Solomianiuk, L. Strashynska, N. Fiedotova, Y. Soloviova, V. Koval // TEM Journal. – 2021. – Vol. 10, № 1. – P. 358–367. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34628/1/TEMJournalFebruary2021_358_367.pdf

Полтавцев, В. О. Інструменти для аналізу трафіку на веб сайтах / В. О. Полтавцев, Н. М. Соломянюк // Економічний простір. – 2020. – Вип. 158. – С. 54–58.

Саліонова, Т. В. Генезис теорії стейкхолдерів / Т. В. Саліонова, Н. М. Соломянюк, Ю. Є. Соловйова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – Вип. 5 (228). – С. 55–62.

Соломянюк, Н. М. Інтернет-торгівля як елемент ринкової інфраструктури на ринку офічних меблів [Електронний ресурс] / Н. М. Соломянюк, Н. М. Фєдотова, О. Кривенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – Вип. 4 (227). – Режим доступу : dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31608/1/Solomianiuk_internet.pdf

Соломянюк, Н. М. Порівняння матричних методів задоволеності та залученості споживачів [Електронний ресурс] / Н. М. Соломянюк, Г. Григорян // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та права : Міжнародна науково-практична конференція, 26 березня 2020 р. – Полтава : ЦФЕНД, 2020. – Ч. 3. – С. 63. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31580/1/Solomianiuk_cons.pdf

Solomianiuk, N. Relation of qualitative and quantitive levels of availability and adequacy of food in determing the level of food safety / N. Solomianiuk, I. Fedulova, O. Dragan // Ukrainian food journal. – 2019. – Vol. 8, Is. 2. – P. 386–399.

Полтавцев, В. О. СРА як цінова модель рекламної кампанії в онлайн середовищі / В. О. Полтавцев, Н. М. Соломянюк // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19–20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 190.

Соломянюк, Н. М. Аналіз конкурентних переваг Величко // Східна Європа : економіка, бізнес та управління. – Дніпро, 2019. – Вип. № 3 (20). – С. 148–155.

Соломянюк, Н. М. Визначення стратегії розвитку промислового підприємства / Н. М. Соломянюк, Т. С. Кузьменко // Формування ринкових відносин. – Київ : НДЕІ, 2019. – № 4 (215). – С. 38–42.

Соломянюк, Н. М. Дослідження конкурентоспроможності роздрібного торговельного підприємства / Н. М. Соломянюк, О. І. Рябко // Східна Європа : економіка, бізнес та управління. – Дніпро, 2018. – Вип. № 6 (17). – С. 347–353.

Solomianiuk, N. Planning of enterprise output demand in case of changing marketing costs on the market of food industry / N. Solomianiuk, V. Stetsenko, S. Stepanchuk // Management theory and studies forrural business and infrastructure development. – 2018. – Vol. 40, Is. 3. – P. 403–415.

Меденцева, А. Аналіз транспортно-логістичних систем у контексті концепції логістики / А. Меденцева, Н. Соломянюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 246.

Скоробагатько, Б. Основні напрями розвитку e-commerce в Україні / Б. Скоробагатько, Н. Соломянюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ: НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 264.

Соломянюк, Н. М. Аналіз ринку котлів на біомасі в Україні / Н. М. Соломянюк, А. І. Меденцева, Б. М. Макушенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. – Вип. 5. – С. 54–63.

Соломянюк, Н. М. Феномен маніпулятивного впливу реклами / Н. М. Соломянюк, Л. В. Опульська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. – Вип. 6. – С. 53–58.

Dmytrenko, Y. O. Crm-system as a tool for strategic consumer behaviour management / Y. O. Dmytrenko, N. M. Solomianiuk // Scientific discussion. – Praha, 2017. – Vol. 1, № 13. – Р. 39–44.

Hol, A. O. The current state of the brewing industry of ukraineand the perspectives of its development / A. O. Hol, N. M. Solomianiuk // Scientific discussion. – Praha, 2017. – Vol. 1, № 14. – Р. 34–39.

Kravchenko, O. V. Tools’ sformation of retail branding / O. V. Kravchenko, N. M. Solomianiuk // Scientific discussion. – Praha, 2017. – Vol. 1, № 13. – Р. 34–39.

Несміянова, М. В. Аналіз ефективності використання торговельних площ / М. В. Несміянова, Н. М. Соломянюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – Вип. 12 (187). – С. 29–35.

Соломянюк, Н. М. Лояльність як частка у витратах споживача / Н. М. Соломянюк // Транскордонне співробітництво : ключові ідеї та перспективи : матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 травня 2016 р. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – С. 139–141.

Соломянюк, Н. М. Особливості торгового маркетингу в Україні / Н. М. Соломянюк, А. Голь // Транскордонне співробітництво : ключові ідеї та перспективи : матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 травня 2016 р. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – С. 122–123.

Соломянюк, Н. М. Теоретичне визначення поняття бренд-платформа та її елементів / Н. М. Соломянюк // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 73–74.