Лелека Ольга Олександрівна

Статистичні показники (станом на 01.08.2022 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
2

Перелік опублікованих документів

Герасименко, А. Інструменти маркетингової комунікації / А. Герасименко, О. О. Лелека // Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4–5 лютого 2021 р. – Дніпро, 2021. – Т. 1. – С. 260–261.

Рєзник, Є. Захист авторських прав у мережі Інтернет / Є. Рєзник, О. О. Лелека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 186.

Страшинська, Л. В. Соціальна відповідальність бізнесу [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська, О. О. Лелека, Є. С. Анікеєнко // II International science conference of science and practical technologies, 26–29 January, 2021. Luxembourg, 2021. – P. 127–129. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34617/1/Social_responsibility_of_business.pdf

Трохименко, В. Права журналістів, які працюють в інтернет-ЗМІ / В. Трохименко, О. О. Лелека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 187.

Лелека, О. О. Ребрендингі рестайлинг як засіб рекламних комунікацій / О. О. Лелека, В. С. Філоненко // Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах : матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28–29 травня 2020 р., м. Дніпро. – С. 582–584.

Перевертень, К. В. Стратегічне планування на промисловому ринку / К. В. Перевертень, О. О. Лелека // Social function of science, teaching and learning : Міжнародна науково–практична конференція, 14–17 грудня 2020 р. – Бордо, Франція, 2020. – С. 232–236.

Погреда, І. Використання сучасних методів впливу на психологію споживача в процесі покупки / І. Погреда, О. О. Лелека // Наукові здобуткимолоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 3. – С. 195.

Гарастовська, А. Ефективність сучасної реклами у соціальних мережах / А. Гарастовська, О. О. Лелека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 220.

Горська, К. Є. Social Media Marketing – захоплення інтернет майданчиків / К. Є. Горська, О. О. Лелека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 224.

Ляшенко, А. Інтернет-реклама, як засіб просування товарів / А. Ляшенко, О. О. Лелека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 244.

Оганесова, О. Чорний піар та його особливості / О. Оганесова, О. О. Лелека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 250.

Ярошенко, В. Просування в соціальних мережах / В. Ярошенко, О. О. Лелека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 272.

Горська, К. Ефективність реклами у соціальних мережах / К. Горська, О. Лелека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 157.