Капінус Лариса Василівна

Статистичні показники (станом на 01.08.2022 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
1
1
83
7
64

Перелік опублікованих документів

Conseptualisation of category «behavior of the enterprise» in economic theory. Social capital: vectors of development of behavioral economics: collective monograph / Larysa Kapinus, Natalia Skryhun, Kateryna Semenenko, Svitlana Kolodiuk // Social capital: vectors of development of behavioral economics : collective monograph. – Вulgaria : ACCESS Press Publishing house, 2021. – P. 18–30.

Капінус, Л. В. Адаптований метод побудови маркетингових рекламних кампаній просування товарів на онлайн-ринку [Електронний ресурс] / Л. В. Капінус, М. Є. Дунін, Н. П. Скригун // Проблеми системного підходу в економіці. – 2021. – Вип. 5 (85). – С. 54–63. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36989/1/11.pdf

Капінус, Л. В. Маркетингова поведінка підприємств в соціальних мережах / Л. В. Капінус // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 17–18 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 145–148.

Капінус, Л. В. Фуд-дизайн як маркетинговий інструмент впливу на поведінку споживачів / Л. В. Капінус // Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали Х Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р., м. Київ / Міністерство аграрної потітики та продовольства України ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій ; Інститут продовольчих ресурсів Hаціональної академії аграрних наук України ; ТОВ «AKKO Iнтepнeшнл». – Київ, НУХТ, 2021. – С. 83–84.

Никоненко А. В. Світова практика використання електронних систем для організації тендерів [Електронний ресурс] / А. В. Никоненко, Л. В. Капінус // Інтернаука : міжнародний науковий журнал. Серія : Економічні науки. – 2021. – № 7 (51). – С. 40–45. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36972/1/kapin.pdf

Скригун, Н. П. Особливості та психологія ціноутворення брендів: маркетинговий аспект [Електронний ресурс] / Н. П. Скригун, Л. В. Капінус, Д. С. Гайдуков // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2021. – № 3 (30). – С. 55–60. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36973/1/11.pdf

Methodical approach to evaluation of commodities’ advancement efficiency using online-instruments [Electronic resourse] / L. Kapinus, S. Rozumei, N. Skrygun, K. Semenenko // AIC Economics and Management. – Bila Tserkva, 2020. – № 2. – P. 157–167. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36975/1/3.pdf

Skryhun, N. Consumer loyalty assessment as an important means of increasing company's profitability [Electronic resource] / N. Skryhun, L. Kapinus, M. Petrovych // News of science and education. – Sheffield. Science and education LTD, 2020. – № 5 (72). – Р. 3-8. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31446/1/4_.pdf

Skryhun, N. Time management as an important component of successful business activities / N. Skryhun, L. Kapinus, S. Nyzhnyk // Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. – Praha : Publishing house Education and Science, 2020. – № 1 (62). – P. 59–63.

Капінус, Л. В. Маркетингова поведінка підприємств на онлайн-ринку [Електронний ресурс] / Л. В. Капінус, С. Б. Розумей, Д. С. Наконечна // Таврійський науковий вісник. Серія : Економіка. – 2020. Вип. 4. – С.80–88. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36974/1/2.pdf

Капінус, Л. В. Маркетингова поведінка покупців товарів у маркет плейсі [Електронний ресурс] / Л. В. Капінус, Н. О. Лабінська, Н. П. Скригун // Проблеми системного підходу в економіці. – Київ : НАУ, 2020. – № 2 (76). – С. 154–160. – Режим доступу : https://bit.ly/3qJOFXr

Капінус, Л. В. Перспективи розвитку ОТТ-реклами на онлайн-ринку [Електронний ресурс] / Л. В. Капінус, Н. П. Скригун, М. В. Петрович // Науковий погляд: економіка та управління. – Дніпро, 2020. – Вип. 1 (67). – С. 74–78. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36970/1/11.pdf

Капінус, Л. В. Сучасні інформаційні технології в інноваційному розвитку економіки [Електронний ресурс] / Л. В. Капінус, Ю. А. Приймакова // Modern technologies in the development of economy and human well-being : monograph. – Katowice : Publishing House of University of Technology, 2020. – C. 33–40. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32502/3/Kapinus.pdf

Капинус, Л. В. Вирусный маркетинг в сети интернет [Электронный ресурс] / Л. В. Капинус, Н. П. Скригун, В. А. Метейко // Nauka i studia : сборник научных трудов. – 2019. – № 13 (202). – С. 8–14. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30769/1/1.pdf

Капінус, Л. В. Дослідження маркетингових комунікацій підприємства на онлайн-ринку [Електронний ресурс] / Л. В. Капінус, В. О. Бикова, І. В. Ніколаєнко // Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. – № 4 (72). – С. 193–199. – Режим доступу : https://bit.ly/3ENmPhP

Капінус, Л. В. Інтеграція поведінкової економіки з маркетинговою наукою [Електронний ресурс] / Л. В. Капінус, Н. П. Скригун, С. А. Бакуліна // Вісник Одеського національного університету. Економіка . – 2019. – Т. 24, Вип. № 3 (76). – Режим доступу : https://bit.ly/3Hq8ZUj

Капінус, Л. В. Маркетингові технології інтернет-магазинів на онлайн-ринку [Електронний ресурс] / Л. В. Капінус, В. І. Гулька, Т. Г. Бєлова // Бізнес-навігатор. – 2019. – Вип. 6.1-1 (56). – С. 194–199. – Режим доступу : https://bit.ly/32Vpuc9

Капінус, Л. В. Просування продукції підприємств харчової промисловості в онлайн-ритейлі / Л. В. Капінус, К. Ю. Семененко, Т. І. Грищенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2019. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 104–108.

Капінус, Л. В. Cучасні онлайн-платформи для продажу продуктів харчування [Електронний ресурс] / Л. В. Капінус // Аграрна політика Європейського союзу : виклики та перспективи : колективна моногафія. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – С. 336–346. – Режим доступу : dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32503/3/Kapinus1.pdf

Капінус, Л. В. Теоретичне осмислення сутності категорії "маркетингова поведінка" [Електронний ресурс] / Л. В. Капінус, Н. О. Лабінська, Н. П. Скригун // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2018. – Вип. 6. – С. 129–134. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29679/1/1.pdf

Капінус, Л. В. Функція управління маркетинговими інтернет-комунікаціями підприємства на онлайн-ринку [Електронний ресурс] / Л. В. Капінус, С. Б. Розумей // III International Scientific Conference Integration of Business Structures : Strategies and Technologies : Conference Proceedings, February 22th, 2019. Tbilisi, Georgia : Baltija Publishing, 2019 – С. 92–95. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29814/3/Kapinus_Georgia.pdf

Скригун, Н. П. Асоціативна диференціація брендів та методи її дослідження / Н. П. Скригун, Л. В. Капінус, І. М. Даценко // Науковий погляд : економіка та управління. – 2018. – № 2 (60). – С. 87–93.

Капінус, Л. В. Стимули маркетингу в моделюванні процесу прийняття споживчого рішення про покупку / Л. В. Капінус // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 30.

Крайнюченко, О. Ф. Соціальні мережі як сучасний інструмент інтернет-маркетингу / О. Ф. Крайнюченко, Л. В. Капінус, Ю. С. Шлапак // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 24. – С. 126–130.

Капінус, Л. В. Категорійний мерчандайзинг як інструмент впливу на поведінку споживачів / Л. В. Капінус, М. В. Єрмолаєва // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Вип. 22, № 6. – С. 110–116.

Капінус, Л. В. Методи дослідження поведінки споживачів в мережі Інтернет / Л. В. Капінус // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 147–148.

Капінус, Л. В. Мотиви купівельної поведінки споживачів в онлайн-середовищі / Л. В. Капінус // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 59–61.

Капінус, Л. В. Потреби споживачів в соціальних мережах / Л. В. Капінус // Dezvoltarea sistemelor sociale si economice INTR–UN MEDIU competitive la nivel global, 2016. – Moldova, Chisinau, 2016. – С. 149–152.

Методи стимулювання відвідувачів антикафе [Електронний ресурс] / К. Ю. Семененко, К. А. Кухта, Н. П. Скригун, Л. В. Капінус // Управління розвитком. – 2016. – № 2. – С. 102–107. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26561/1/methods.pdf

Семенко, К. Ю. Трансформаційні перетворення регіональної економіки / К. Ю. Семенко, Н. П. Скригун, Л. В. Капінус // Види Інтернет-користувачів та їх характеристики в контексті забезпечення ефективності маркетингових комунікацій. – Київ : Кондор, 2016. – 289 с.