Король Анатолій Миколайович

Статистичні показники (станом на 01.08.2022 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
41
4
29
6
66
12
56

Перелік опублікованих документів:

Korol, A. Volt-ampere characteristic of the superconductive nanostructure with the Andreev reflection induced by the Majorana fermions [Electronic resourse] / A. Korol, N. Medvid’ // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27. – С. 88. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37131/1/Volt-ampere.pdf

Korol, A. Peculiarities of the motion of the pseudorelativistic Dirac quasiparticles in the alpha-T3 model with the step-like barrier [Electronic resourse] / A. Korol, N. Medved // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 2. – С. 153–160. Access mode :http://surl.li/azhwr

Transmission of the Dirac quasielectrons through a graphene structure with a quantum well / A. Korol, A. Sokolenko, O. Shevchenko, N. Medvid // Nanothechnologies and Nanomaterials (NANO-2020) : 8th International Conference, 26-29.08.2020. – Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2020. – P. 476.

Ballistic transmission of the dirac quasielectrons through the barrier in the 3D topological insulators / A. Korol, N. Medvid, A. Sokolenko, I. Sokolenko // Springer Proceedings in Physics. – 2019. – Vol. 221. – P. 517–525.

Korol, A. Influence of the Fermi velocity on the transport properties of the 3D topological insulators / A. Korol, N. Medvid // Low Temperature Physics. – 2019. – Vol. 45, Issue 10. – P. 1117–1121.

Korol, A. Tunneling conductance of the s-wave and d-wave pairing superconductive graphene – normal graphene junction [Electronic resourse] / A. M Korol // Low temperature physics. – 2019. – Vol. 45, № 5. – P. 576–583. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29849/1/2.pdf

Transport of the relativistic quasielectrons through the potential bar-rier in the alfa-T3 model / A. M. Korol, N. V. Medvid, A. I. Sokolenko, O. Yu. Shevchenko / Nanotechnology and nanomaterials : International research and practice conference, 27–30 August 2019. – Lviv, 2019. – C. 558.

Транспорт квазіелектронів Дірака крізь сходинкоподібний потенціальний бар’єр у 3D топологічному ізоляторі / A. M. Король, Н. В. Медвідь, І. В. Гуцало, В. М. Ісай // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 1. – С. 161–168.

Фундаментальні частинки речовини – кварки / Я. Семенюк, Є. Ніколюк, А. Король, Н. Медвідь // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – C. 180.

Korol, A. Transmission of the relativistic fermions with the pseudospin equal to one through the quasiperiodic barriers / A. M. Korol, N. V. Medvid, A. I. Sokolenko // Physica status solidi B. – 2018. – Vol. 255, Issue 9, 1800045.

Korol, A. The energy spectra of the graphene-based quasi-periodic superlattice/ A. M. Korol, A. I. Sokolenko, I. V. Sokolenko // Low temperature physics. – 2018. – Vol. 44. – № 8. – P. 1025–1032.

Метаматеріали: їх створення та можливе застосування [Електронний ресурс] / В. Антонов, Б. Марченко, А. Король, Н. Медвідь // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-Ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 402. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27619/1/6.pdf

Провідність контакту: надпровідний графен із d-хвильовим спарюванням – нормальний графен із різними швидкостями Фермі [Електронний ресурс] / А. М. Король, Н. В. Медвідь, В. В. Вишняк, С. І. Літвинчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 6. – С. 143–152. Режим доступу :http://surl.li/azgrv

Korol, A. Novel version of the Fibonacci superlattices formed of grapheme nanoribbons: Transmission spectra [Electronic resourse] / A. M. Korol, S. I. Litvynchuk // Physical Status Solidi B. – 2017. – Vol. 254, Issue 4. – P. 1–8. Access mode :http://surl.li/azimq

Тунельна прозорість графенової симетричної двор’єрної структури з бар’єрами швидкості фермі [Електронний ресурс] / А. М. Король, С. І. Літвинчук, І. В. Гуцало, В. В. Вишняк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – № 6. – С. 112–118. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26854/1/Hutsalo_111_112.pdf

Energy spectra of the graphene-based fibonacci superlattice modulated by the fermi velocity barriers [Electronic resourse] / A. M. Korol, S. I. Litvynchuk, S. V. Bagliuk, V. M. Isai // Physical science international journal. – 2016. – № 9 (3). – P. 1–8. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23534/1/Korol932015PSIJ23236.pdf

Визначення магнітних характеристик феромагнетика за допомогою віртуальної лабораторної роботи / М. Дідковський, А. Труш, В. Ісай, А. Король // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст. : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 387.

Вплив швидкості Фермі на коефіцієнт трансмісії квазіелектронів Дірака–Вейля в однобар’єрній графеновій структурі [Електронний ресурс] / А. Н. Король, В. В. Вишняк, С. І. Літвинчук, І. В. Гуцало // Наукові праці НУХТ. – 2016. – Т. 22, № 3. – С. 183–189. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25364/1/K1.pdf

Кротові нори та квантова заплутаність / М. Хоньків, Б. Стефанюк, С. Літвинчук, А. Король // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст. : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 384.

Спектральные свойства сверхрешеток Фибоначчи, образованных из графеновых креслообразных нанолент [Електронний ресурс] / А. Н. Король, С. И. Литвинчук, С. В. Баглюк и др. // Физика низких температур. – 2016. – Т. 42, № 3. – С. 283–288. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23732/1/Robota_a2.pdf

Тюха, І. В. Розвиток ринку молочної продукції та перешкоди освоєння його зовнішнього сектору / І. В. Тюха, А. М. Король // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 1 (176). – С. 80–84.

Фізика : навчальний посібник з розв’язування задач з курсу загальної фізики [Електронний ресурс] : навч. посібник / Б. І. Вербицький, А. М. Король, С. М. Котікова, Н. В. Медвідь. – Київ : Інкос, 2016. – 376 с. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23788/1/posibnyk1.pdf