Водопостачання. Водовідведення. – 2023. – № 1

Основні теми номеру:

 

 

  • Практика оцінки виконання і перспектив поліпшення діючої директиви ЄС про очищення міських стічних вод (uwwtd). Частина 1
А. А. Поліщук
Директива Ради 91/271/ЄЕС про очищення міських стічних вод була ухвалена 21 травня 1991 року. Її метою є захист навколишнього середовища від несприятливого впливу скидів міських стічних вод та скидів деяких промислових секторів, і стосується вона збору, обробки та скиду:
– побутових стічних вод;
– суміші стічних вод;
– стічних вод деяких промислових секторів.
  • Практика визначення ПАВ у воді. Частина 2
А. А. Поліщук
Під час вибору аналітичної техніки, призначеної для поділу, ідентифікації та кількісного аналізу поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) необхідно враховувати такі умови:
– рівень вмісту речовини, що визначається, у досліджуваних пробах;
– кількість супутніх субстанцій;
– застосована аналітична процедура (методика виконання вимірювань);
– можливості серійної апаратури.
  • Стан досліджень забруднення водних об’єктів мікропластиками
А. В. Мокієнко
Мікропластики (МРs) — це фрагменти, волокна, гранули, пластівці та сфери діаметром або довжиною менше 5 мм. Вони можуть потрапити у водне середовище через прогресуюче розкладання більшого пластику або через побутові та промислові стічні води.
  • Вплив водопровідних мереж на якість питної води
А. В. Мокієнко
Як відомо, якість питної води визначається трьома нерозривно взаємопов’язаними складовими: а) якістю води вододжерела, б) ступенем спроможності технологій водоочищення та відповідності їх сучасним вимогам і водно-екологічним реаліям та в) санітарно-технічним станом водорозвідних мереж, які забезпечують якість (або відсутність такої) води у крані споживача.
  • Міждисциплінарна проблема водопостачання осіб з ослабленим імунітетом
А. В. Мокієнко
Останніми роками значна увага приділяється патогенам питної води, які можуть спричинити інфекції в осіб із ослабленим імунітетом або інших сприйнятливих осіб (надалі – DWPI). Ці патогени іноді називають умовно-патогенними мікроорганізмами або умовно-патогенними мікроорганізмами сантехніки.
  • Уніфікація гідравлічних розрахунків трубопровідних мереж при відновленні систем водовідведення (продовження)
О. А. Ткачук
Для мереж різних типів, цілей розрахунків та умов, які визначають шляхи їх досягнення, алгоритми уніфікації гідравлічних розрахунків мають свої специфічні особливості. Першочергово це стосується мереж водовідведення, що підлягають відновленню і реконструкції, коли важливо оцінити пропускну здатність існуючих ділянок мережі, визначити можливість і доцільність відновлення зруйнованих у межах їхніх конструктивних параметрів та обґрунтувати поетапне будівництво нових ліній відповідно до зростання навантаження при відновленні міської забудови і підключенні нових абонентів.
Обрати мову