Технічне регулювання в Україні, на міжнародному рівні та в Європейському Союзі

   Гуменюк, Г. Д. Технічне регулювання в Україні, на міжнародному рівні та в Європейському Союзі : навчальний посібник / Г. Д. Гуменюк, В. В. Кійко, М. В. Янчик ; Нац. ун-т харч. технол. – Херсон : Олді плюс, 2021. – 206 с. – ISBN 978-966-289-532-2.

 

   Членство України у Світовій організації торгівлі (СОТ) (2008) зобов’язує виконувати вимоги СОТ щодо усунення технічних бар’єрів у торгівлі (ТБТ), що є дуже важливим для вирішення питань вільної зони торгівлі. Технічні бар’єри створюються такими сферами діяльності: стандартизація, сертифікація, оцінювання відповідності, акредитація органів з оцінювання відповідності, метрологія і метрологічна діяльність, ринковий нагляд і контроль, що є складовими системи технічного регулювання (СТР). Для запобігання створення ТБТ у цих сферах в Україні здійснюється технічне регулювання, передбачене законами, нормативно-правовими актами та іншими документами.

   У навчальному посібнику висвітлені основні положення законодавчих, нормативноправових актів, нормативних документів у сферах діяльності, що входять до системи технічного регулювання України (стандартизації, сертифікації, оцінювання відповідності, метрології, акредитації, ринкового нагляду і контролю). Приведені етапи створення й удосконалення цих сфер, вимоги СОТ і законодавства ЄС щодо недопущення технічних бар’єрів у торгівлі, що створюються в цих сферах, аналіз дотримання вимог і правил СОТ та європейського законодавства в українських законодавчих та інших документах.

Обрати мову