Системи управління якістю на підприємствах харчової промисловості

Системи управління якістю на підприємствах харчової промисловості : навч. посібник / В. В. Кійко, О. П. Мельник, О. М. Кузьмін, Н. В. Попова. – Одеса : Олді плюс, 2023. – 278 с. – ISBN 978-966-289-727-2.

 

У навчальному посібнику відображено багаторічний міжнародний та вітчизняний досвід, накопичений у сфері управління якістю. Розглянуто сучасні підходи до розроблення та впровадження СУЯ на підприємствах харчової промисловості відповідно до вимог міжнародних стандартів. Окрему увагу приділено інструментам управління якістю, особливостям проведення аудиту СУЯ та її сертифікації. Враховуючи швидкоплинні зміни середовища, у якому функціонують вітчизняні підприємства, важливе значення має вдосконалення СУЯ, тому це видання містить окремий розділ, який допоможе читачам більш детально опанувати це питання.

Матеріал, викладений у навчальному посібнику, відповідає програмі дисципліни «Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 3. Системи менеджменту якості харчової продукції», а також може бути використаний при вивченні інших дисциплін, зокрема «Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 2. НАССР і системи управління безпечністю харчової продукції», під час проходження переддипломної практики та написання кваліфікаційної роботи на здобуття освітніх ступенів бакалавра й магістра.

Інтеграція України в європейський простір ставить перед виробниками харчової продукції важливі завдання, пов’язані із сталим забезпеченням високого рівня її якості та безпечності. Якість харчової продукції посідає особливе місце серед соціально-економічних проблем і відображає ефективність виробництва, ступінь задоволення потреб населення, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків. Від якості та безпечності харчових продуктів залежить життя і здоров’я людей, а також продовольча, економічна та національна безпека держави.

Обрати мову