Системи штучного інтелекту

Нікольський, Ю. В. Системи штучного інтелекту : навчальний посібник / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина ; за наук. ред. В.В. Пасічника. – 3-тє вид., випр. та доп. – Львів : Магнолія 2006, 2024. – 279 с. – (Комп’ютинг). – ISBN 978-617-57-40-11-4.

 

У навчальному посібнику викладено основні поняття та методи систем штучного інтелекту. Наведено методику побудови предметної області, описано процедури пошуку в просторі станів. Розглянуто теорію логічного виведення, а також реалізацію доведення теорем методом резолюцій. Систематизовано подано ідеї та алгоритми машинного навчання; зокрема, розглянуто дерева рішень та нейронні мережі. Окремий розділ присвячено міркуванням в умовах невизначеності.

Обрати мову