Спеціалізований туризм

Спеціалізований туризм : навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти спеціальності «Туризм» / О. В. Борисова. Київ : Кондор, 2023. – 360 с.

 

У навчальному посібнику викладаються вузлові проблеми теоретико-методологічної бази спеціалізованого туризму та його окремих видів. Посібник містить у собі програму навчальної дисципліни, вступ, дві вступні теми, присвячені характеристиці спеціалізованого туризму та аналізу наслідків пандемії коронавірусу для туризму; дві основі частини, в яких викладається матеріал щодо традиційних та нових видів спеціалізованого туризму, загальні підсумки та список рекомендованих джерел. До кожної теми надано ключові терміни та поняття і контрольні запитання. Деякі теми супроводжуються рисунками, змістовними таблицями, а деякі – необхідними і цікавими ілюстраціями (фотографіями).

Уперше термі «спеціалізований туризм» з’явилось у підручнику Миколи Павловича Крачила «Географія туризму» (К., 1987), і автор ототожнив його з пізнавально-діловим, указавши, що спеціалізований вид туризму охоплює групи людей, об’єднаних однією метою або професійними інтересами. На сьогодні це розуміння спеціалізованого туризму давно вже не відповідає реаліям нашого часу, тож україн­ські вчені за останні роки надали йому більш точні визначення.

Проте, щоб конкретизувати це поняття з новітньої точки зору, варто зазначити, що спеціалізовані види туризму відрізняються від традиційних більшими вимогами до організації турів, потребою в наявності чітко окреслених туристичних ресурсів.

Обрати мову