Санітарна мікробіологія

Гудзь, С. П. Санітарна мікробіологія : підручник / С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, Г. І. Звір ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 348 с.

 

   Підручник містить вісім розділів, у яких охарактеризовані мікробоценози навколишнього середовища (води, повітря, ґрунту), продуктів харчування, предметів побуту, лікарських препаратів, а також процеси їхнього функціонування, які можуть впливати на здоров’я людини. Значну увагу приділено санітарно-показовому значенню мікроорганізмів, методам їх виявлення і контролю, заходам з очищення середовищ від небезпечних чинників.

 

Обрати мову