Бабенко Валерій Іванович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
24

Перелік опублікованих документів

Вінцюк, О. Збагачення майонезів вітамінами А, D, C / О. Вінцюк, Р. Танчик, В. Бабенко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 333.

Туровська, Т. Розроблення рецептури емульсійного крему з аскорбіновою кислотою / Т. Туровська, В. Бабенко // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали І-ї Міжнародної науково–практичної конференції, 30 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 220–222.

Babenko, V. Mayonnaise with pomegranate juice for public catering establishments / V. Babenko, I. Radzievska, O. Melnyk // Innovative development of hotel and restaurant industry and foodproduction : proceedings of II International scientific and practical Internet conference, April 30, 2021. – Prague : Oktan Print, 2021. – P 10–11.

Бабенко, В. І. Визначення якісних показників майонезу із соком калини та оптимізація рецептури [Електронний ресурс] / В. І. Бабенко, В. О. Бахмач // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія : Технічні науки. – 2021. – № 26. – С. 24–30. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37097/1/11.pdf

Бідаш, Д. Розроблення рецептур майонезних емульсійна основі сумішей олій з підвищеною окислювальною стабільністю / Дар’я Бідаш, Валерій Бабенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 349.

Бідаш, Д. Ю. Розроблення рецептури молочно-лимонних майонезних соусів / Д. Ю. Бідаш, В. І. Бабенко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 302–303.

Дембовський, Є. Розроблення рецептур купажованих олій з підвищеною окислювальною стабільністю для термооброблення / Євгеній Дембовський, Валерій Бабенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 354.

Дмитренко, Р. Розроблення рецептур салатних нерафінованих купажованих олій на основі високоолеїнової соняшниової олії / Дмитренко Ростислав, Бабенко Валерій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 353.

Дмитренко, Р. Удосконалення рецептур купажованих олій з омега 3 на основі високоолеїнової соняшникової олії / Р. В. Дмитренко, Є. П. Дембовський, В. І. Бабенко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 306–307.

Кужинівська, О. М. Розроблення рецептури майонезу з олійним екстрактом пелюсток чорнобривців / О. М. Кужинівська, В. І. Бабенко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 312–314.

Бабенко, В. І. Розроблення рецептур купажованих олій з використанням ріпакових олій / В. І. Бабенко, А. О. Велика, Л. С. Пещера // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 2. – Ч. 2. – С. 68-72.

Бідаш, Д. Ю. Розроблення рецептури майонезних емульсій з використанням нетрадиційного підкислювача / Д. Ю. Бідаш, В. І. Бабенко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 295-296.

Велика, А. Дослідження окислювальної стабільності купажованих рафінованих дезодорованих олій з використанням ріпакових олій / А. Велика, В. Бабенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 323.

Згоранец, В. Розроблення рецептури майонезів з біологічно активними добавками / В. Згоранец, В. Бабенко // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24 квітня 2020 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2020. – С.100-101.

Згоранець, В. М. Розроблення рецептури вітамінізованих майонезів / В. М. Згоранець, В. І. Бабенко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 297-298.

Велика, А. О. Дослідження стійкості до окислення кукурудзяно-ріпакових купажованих олій / А. О. Велика, В. І. Бабенко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIIІ Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 405.

Коваленко, А. Дослідження окислювальної стабільності рафінованих дезодорованих ріпакової і кукурудзяної олій та їх сумішей / А. Коваленко, В. Бабенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С.426.

Луценко, Л. Дослідження стабільності кремів з використанням гідрофільного емульгатора / Л. Луценко, В. Бабенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 431.

Луценко, Л. С. Дослідження стабільності косметичних емульсій із використанням гідрофільного емульгатора / Л. С. Луценко, І. Г. Радзієвська, В. І. Бабенко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2019. – Т. 30 (69), № 3, Ч. 2. – С. 37–41.

Патент на корисну модель UA 134225. Журавлинний майонезний продукт / Бабенко В. І., Бахмач В. О., Юрченко С. О. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201811711 ; заявл. 28.11.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9, 2019 р.

Патент на корисну модель UA №133221 Ріпаково-кукурудзяна купажована олія / Носенко Т. Т., Бабенко В. І., Коваленко А. О. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201810764 ; заявл. 31.10.2018 ; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6, 2019 р.

Патент на корисну модель UA №133755. Нерафінована гідратована ріпаково-соняшникова купажована олія / Бабенко В. І., Бахмач В. О., Сліщенко Д. В. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201810311 ; заявл. 18.10.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. 8, 2019 р.

Патент на корисну модель UA №133926. Кукурудзяно-ріпакова купажована олія / Носенко Т. Т., Бабенко В. І., Коваленко А. О. ; власник Національний університет харчових технологій. - № u 201811707 ; заявл. 28.11.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. 8, 2019 р.

Юрченко, С. Дослідження властивостей соку з ягід журавлини як консерванта в рецептурах майонезів / С. Юрченко, В. Бабенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 437.

Бабенко, В. І. Визначення стійкості майонезних емульсій із яєчним білком [Електронний ресурс] / В. І. Бабенко, В. О. Бахмач, О. В. Поросюк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2018. – Т. 29 (68), № 1 (3). – С. 14–18. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32524/1/Bakhmach2.pdf

Оптимізація рецептури майонезних емульсій з яєчним білком [Електронний ресурс] / Т. Т. Носенко, В. І. Бабенко, В. О. Бахмач, О. О. Кубайчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 4. – С. 185–194. – Режим доступу : https://bit.ly/3qDYWUZ

Патент 127269 UA, МПК A23G 3/00 (2018.01) Крем шоколадний [Електронний ресурс] / Бабенко В. І., Бахмач В. О., Єрмаков М. О. ; власник Національний університет харчових технологій. - № u 201801475 ; заявл. 15.02.2018 ; опубл. 25.07.2018, Бюл. 14, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29599/1/mag_Yermakov_PKM_Krem_Shokoladnyi.pdf

Composition and properties of peanut and sunflower oil blends [Electronic resource] / V. Babenko, V. Bakhmach, O. Porociuk, I. Levchuk, O. Golubets, S. Shkaruba // Ukrainian journal of food science. – 2017. – Vol. 5, Is. 2. – С. 249–255. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32523/1/Bakhmach3.pdf