Пушанко Наталія Миколаївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
1
27
5
14

Перелік опублікованих документів:

No Content

Передова технологія використання гідрооксиду алюмінію на цукрових заводах України Електронний ресурс] / В. В. Олішевський, В. М. Бабко, Н. М. Пушанко, А. І. Українець, Д. Є. Бабко // Харчова промисловість. – 2020. – № 27. – С. 88–94. – Режим доступу : http://surl.li/aufrz

Васильченко, А. Порівняльні дослідження процесу екстрагування сахарози з використанням різних хімічних реагентів / А. Васильченко, Н. Пушанко // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – С. 249.

Вплив нанокомпозиту алюмінію на дифузійні властивості бурякової стружки [Електронний ресурс] / В. В. Олішевський, А. І. Українець, Є. М. Бабко, Н. М. Пушанко, Т. В. Никитюк, Д. І. Закордонець, І. В. Бартошак // Цукор України. – 2017. – № 5 (137). – С. 17–22. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25995/4/sugar_5_2017.pdf

Досвід використання нанокомпозиту алюмінію в умовах бурякоцукрового виробництва [Електронний ресурс] / В. В. Олішевський, Є. М. Бабко, А. І. Українець, Н. М. Пушанко, А. І. Маринін, Т. В. Никитюк, К. Г. Лопатько, С. О. Лапшин // Перспективи розвитку цукрової промисловості України : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції цукровиків України. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 54–57. – Режим доступу : http://surl.li/aufua

Использование наночастиц алюминия при экстрагировании сахарозы из свеклы [Электронный ресурс] / В. В. Олишевский, А. И. Украинец, Н. Н. Пушанко и другие // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукцией : сборник статей ІІІ Международной научно-практичной конференции, 23-24 марта 2017 г., г. Минск. – Минск : БГАТУ, 2017. – С. 377–379. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25117/1/Minsk_2017.pdf

Патент на винахід № 114866 UA, МПК C13B 10/14 (2011.01) C13B 10/08 (2011.01) Спосіб екстрагування сахарози з бурякової стружки [Електронний ресурс] / Олішевський В. В., Українець А. І., Пушанко Н. М., Маринін А. І., Бабко Є. М., Лопатько К. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – a 201606321 ; заявл. 10.06.2016 ; опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25881/1/Patent_114866.pdf

Effect of aluminum-based colloid solutions on purification of products of sugar production / K. Liapina, A. Marynin, P. Dulnev, V. Olishevsky, N. Pushanko, A. Ukrainets, A. Ustinov // Springer proceedings in physics. – 2016. – 183. – Pp. 343-354. DOI: 10.1007/978-3-319-30737-4_29

Досвід використання нанокомпозиту алюмінію в умовах бурякоцукрового виробництву [Електронний ресурс] / В. В. Олішевський, А. І. Українець, К. Г. Лопатько та ін. // Цукор України. – 2016. – № 11-12 (131-132). – С. 11–16. – Режим доступу : http://surl.li/aufxg

Інтенсифікація процесу екстрагування сахарози з цукрового буряку з використанням нанокомпозиту алюмінію [Електронний ресурс]/ А. Українець, В. Олішевський, Н. Пушанко, та інші / Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми : Міжнар. науково-практична конференція, 13-17 вересня 2016 р., м. Одеса. – ОНАХТ, 2016. – С. 35–37. – Режим доступу : http://surl.li/aufxl

Патент на винахід № 111042 України, МПК С13В 20/00 (2011.1) С13В 20/02 (2011.01) С13В 20/06 (2011.06) С13В 20/16 (2011.06) С13В 25/00 (2016.01) Спосіб дефекосатурації цукрових розчинів [Електронний ресурс] / Пономаренко В. В., Пушанко Н. М. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – а 201501911 ; заявл. 04.03.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5, 2016 р. – Режим доступу : http://surl.li/aufxu

Патент на корисну модель № 112638 України, МПК C13B 5/06 (2011.1) Спосіб екстрагування сахарози з бурякової стружки [Електронний ресурс] / Олішевський В. В., Українець А. І., Пушанко Н. М., Маринін А. І., Бабко Є.М., Лопатько К. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – u 201606324 ; заявл. 10.06.2016 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24920/1/pat_strugka.pdf

Розроблення ресурсозберігаючого процесу екстрагування сахарози з цукрового буряку з використанням нанокомпозиту алюмінію [Електронний ресурс] / А. І. Українець, В. В. Олішевський, Н. М. Пушанко, Є. М. Бабко, Т. В. Никитюк // Удосконалення процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 8–10 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 117–119. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24519/1/1%2b117...118.pdf

Хоменко, О. Перспективні промислові схеми гідравлічної подачі та очищення бурякової сировини / О. Хоменко, Н. Пушанко // Цукор України № 6-7 (126-127). – 2016. – С. 20–23.