Осадча Ганна Григорівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
8
1
59

Перелік опублікованих документів:

Маринченко, О. Теорія обмежень (Theory of constraints, ТOC) – один із інструментів управлінського обліку / О. Маринченко, Г. Осадча // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - Ч. 3. – С. 135.

Осадча, Г. Г. Директ-костинг -  інструментарій управлінського обліку в досягненні ефективності діяльності підприємств / Г. Г. Осадча // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2022 р. - Київ : НУХТ, 2022. - С. 108-110.

Осадча, Г. Г. Стратегічне бюджетування – основа стратегічного управлінського обліку / Г. Г. Осадча // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects : The 15th International scientific and practical conference, аugust 14-16. - Berlin, Germany : MDPC Publishing, 2022.

Осадча, Г. Г. Управлінський облік в дії: нормативний метод обліку витрат / Г. Г. Осадча // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. -  Київ : ДНДІІМЕ. - № 6 (253). – С. 64-71.

Борщівська, А. Стратегічне управління витратами харчових підприємств / А. Борщівська, Г. Г. Осадча // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 202.

Осадча, Г. Г. Аспекти калькулювання собівартості продукції комплексних виробництв / Г. Г. Осадча // Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 50–59.

Осадча, Г. Г. Інформаційне забезпечення формування облікової інформації для прийняття стратегічних управлінських рішень / Г. Г. Осадча // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 25–26.

Осадча, Г. Г. Сегментна звітність / Г. Г. Осадча // Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 9 жовтня 2021 р. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. – Вип. 8. – С. 302–305.

Осадча, Г. Г. Сегментна звітність / Г. Г. Осадча // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової  та переробної галузей АПК : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 125–127.

Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2021. – 182 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32651

Брик, Н. Допоміжні витрати виробництва та альтернативні методи розподілу / Н. Брик, Г. Осадча // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 – Ч. 3. – C. 225.

Гарастовська, А. Метод-АВС калькулювання або Activity Based Costing / А. Гарастовська, Г. Осадча // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 – Ч. 3. – C. 227.

Осадча, А. Г. CVP-аналіз як ефективний засіб в планування і прогнозування діяльності підприємств / А. Г. Осадча, Н. М. Брик // Вісник національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. Серія : Економічні науки. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (89). – С. 153–168.

Осадча, Г. Г. ЕVА – розвиток концепції залишкового прибутку / Г. Г. Осадча // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08–09 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 83–85.

Осадча, Г. Г. Класифікація витрат для прийняття стратегічних управлінських рішень / Г. Г. Осадча // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18–19 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 122–124.

Осадча, Г. Г. Стадії бюджетування витрат / Г. Г. Осадча // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 18–19 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 71–73.

Борщівська, А. Облік та розподіл накладних витрат / А. Борщівська, Г. Осадча // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 226.

Закревська, Ю. Позамовний метод обліку витрат / Ю. Закревська, Г. Г. Осадча // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 228.

Осадча, Г. Г. Бюджетування – основа оптимізації руху грошових потоків на ПАТ «Миронівський хлібопродукт» / Г. Г. Осадча // Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : кол. монографія / Л. М. Чернелевський, О. В. Бабюк, Н. І. Беренда [та ін.] ; Нац. ун–т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 121–135.

Осадча, Г. Г. Бюджетування грошових коштів – реалізація стратегії ефективного управління підприємством / Г. Г. Осадча // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 65–67.

Осадча, Г. Г. Витрати на якість в стратегії управління підприємством / Г. Г. Осадча // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 148–150.

Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2019. – 248 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30577/1/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82-isp.pdf

Osadcha, G. Orgavisation of accounting of lease operation in non-profit enterprises [Electronic resource] / G. Osadcha, A. Chernova // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 23. – С. 668–674. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30715/1/26.pdf

Гарастовська, А. Інвестиційний клімат України в умовах інтеграції / А. Гарастовська, Г. Осадча // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 310.

Зінченко, В. І. Організація митних операцій / В. І. Зінченко, Г. Г. Осадча // Аналіз сучасних тенденцій забезпечення ефективності економіки України : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12–13 січня 2018 р., м. Київ. – С. 142–144.

Нікітова, Л. Сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством / Л. Нікітова, Г. Осадча // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 317.

Носенко, Н. С. Побудова функції витрат – практичне застосування / Н. С. Носенко, Г. Г. Осадча // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – № 11 (198). – С. 97–104.

Ополонець, І. П. Збалансована система показників як ефективний інструмент управління підприємством на прикладі ПАТ «Яготинський маслозавод» [Електронний ресурс] / І. П. Ополонець, Г. Г. Осадча // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 18, Ч. 2. – С. 120–125. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30716/1/24.pdf

Осадча, Г. Г. Ефективність капітального інвестування у ТОВ "Маревен Фуд України" [Електронний ресурс] / Г. Г. Осадча, Н. В. Тацієнко // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 35, Ч. 2. – С. 141–146. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30720/1/27.pdf

Осадча, Г. Г. Застосування збалансованої системи показників як інструмента стратегічного планування діяльності підприємства / Г. Г. Осадча, К. В. Ворона // Наукові дослідження на шляху до вдосконалення економічного потенціалу країни. – 2018. – С. 73–83.

Осадча, Г. Г. Збалансована система показників як ефективний інструмент управління підприємством на прикладі ПАТ «Яготинський маслозавод» / Г. Г. Осадча, І. П. Ополонець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 18, Ч. 2. – С. 120–125.

Осадча, Г. Г. Методологічні підходи управління виробничими запасами [Електронний ресурс] / Г. Г. Осадча, І. С. Щербатюк // Інфраструктура ринку. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – 2018. – Вип. 19. – С. 541–547. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30717/1/25.pdf

Осадча, Г. Г. Проблематика транспортно-логістичної мережі харчових підприємств / Г. Г. Осадча, О. В. Саухіна // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 20. – С. 1006–1010.

Осадча, Г. Г. Програмні засади стратегічного управлінського обліку / Г. Г. Осадча, І. М. Власенко // Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни : кол. монографія. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 61–73.

Осадча, Г. Г. Програмні засади стратегічного управлінського обліку / Г. Г. Осадча // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 21–22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 45–47.

Осадча, Г. Г. Управлінська бухгалтерська звітність та критерії оцінки її ефективності [Електронний ресурс] / Г. Г. Осадча, Ю. Синявська // Бізнес-навігатор. – 2018. – Вип. 6 (49). – С. 223–227. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30719/1/28.pdf

Осадча, Г. Г. Функціонально-вартісний аналіз – стратегія ціноутворення / Г. Г. Осадча // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21–22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 89–91.

Осадча, Г. Інвестиційний клімат України в умовах інтеграції / Г. Осадча, А. Гарастовська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 310.

Тацієнко, Н. Аналіз взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток» / Н. Тацієнко, Г. Осадча // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 324.

Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2018. – 212 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28128/1/03-18-%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%b1%d1%83%d1%85-%d0%be%d0%b1%d0%bb-posl.pdf

Ярошенко, В. Аналіз інвестування у аграрний сектор України / В. Ярошенко, Г. Осадча // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 333.

Osadcha, G. Problems of the transport and logistic netvork of food enterprises [Electronic resource] / G. Osadcha, O. Saukhina // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 20. – С. 1006–1009. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30714/1/23.pdf

Носенко, Н. С. Побудова функції витрат – практичне застосування [Електронний ресурс] / Н. С. Носенко, Г. Г. Осадча // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – № 11 (198). – С. 97–104. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30713/1/22.pdf

Осадча, Г. Г. Грошові кошти: облік касових операцій [Електронний ресурс] / Г. Г. Осадча, А. М. Марчук // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. – 15. – С. 595–599. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30705/1/14.pdf

Осадча, Г. Г. Методологічні аспекти обліково-аналітичного забезпечення кредиторської заборгованості [Електронний ресурс] / Г. Г. Осадча, Ю. С. Коротченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – № 4. – С. 62–67. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30712/1/21.pdf

Осадча, Г. Г. Методологічні аспекти обліку дебіторської заборгованості на виробничих підприємствах [Електронний ресурс] / Г. Г. Осадча, В. О. Козаченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – № 5. – С. 75–79. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30711/1/20.pdf

Осадча, Г. Г. Облік готової продукції та його науково-методичні аспекти на сучасному промисловому підприємстві [Електронний ресурс] / Г. Г Осадча, Ю. Л. Темчишина, Д. Насідзе // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 16. – С. 894–898. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30709/1/19.pdf

Осадча, Г. Г. Податок на додану вартість – облікова практика [Електронний ресурс] / Г. Г. Осадча, Н. В. Кудерська // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 17. – С. 242–246. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30707/1/16.pdf

Осадча, Г. Г. Теоретичні основи обліково-аналітичного забезпечення наявності та руху грошових коштів підприємства [Електронний ресурс] / Г. Г. Осадча, А. М. Овсюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Вип. 13 (2). – С. 61–64. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30710/1/18.pdf

Шинкаренко, Д. В. Особливості обліку та розподілу загальновиробничих витрат [Електронний ресурс] / Д. В. Шинкаренко, Г. Г. Осадча // Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. №10. – С. 838–843. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30708/1/17.pdf

Осадча, Г. Г. Витрати виробничої собівартості у лікеро-горілчаній промисловості [Електронний ресурс] / Г. Г. Осадча // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – Вип. 4 (04). – 2016. – С. 404–419. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30702/1/11.pdf

Осадча, Г. Г. Допоміжні виробництва та альтернативні методи розподілу їх витрат [Електронний ресурс] / Г. Г. Осадча, О. М. Рощина // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2016. – Вип. 21. – С. 157–160. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30703/1/12.pdf

Осадча, Г. Г. Елементи методу стратегічного обліку / Г. Г. Осадча, І. М. Власенко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової промисловості галузей АПК : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 205–206.

Осадча, Г. Г. Збитковість підприємств як форма прояву тінізації економіки [Електронний ресурс] / Г. Г Осадча, А. В. Степанюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 11. – С. 890–896. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30697/1/7.pdf

Осадча, Г. Г. Методи побудови функції витрат – практичне застосування [Електронний ресурс] / Г. Г. Осадча, Ю. О. Обатюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10. – С. 950–954. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30695/1/5.pdf

Осадча, Г. Г. Облік доходів у системі управління підприємством [Електронний ресурс] / Г. Г. Осадча, М. В. Пушкарьова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 6 (181). – С. 71–75. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30699/1/8.pdf

Осадча, Г. Г. Облікові аспекти формування статутного капіталу [Електронний ресурс] / Г. Г. Осадча, Н. І. Дьякова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 11. – С. 881–885. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30696/1/6.pdf

Осадча, Г. Г. Обліково-аналітичне забезпечення управлінням основними засобами з метою ефективного їх використання [Електронний ресурс] / Г. Г. Осадча, О. В. Хабенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 10 (185). – С. 62–69. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30704/1/13.pdf

Осадча, Г. Г. Оплата праці у 2016 році [Електронний ресурс] / Г. Г. Осадча, І. С. Руденко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 5. – С. 85–88. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30700/1/9.pdf

Осадча, Г. Г. Податкова система – сьогодення і минуле [Електронний ресурс] / Г. Г. Осадча, О. С. Погрібна // Міжнародний науковий журнал. – 2016. – № 5 (3). – С. 61–66. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30701/1/10.pdf

Осадча, Г. Г. Проблеми обліку виробничих запасів на підприємствах харчової промисловості [Електронний ресурс] / Г. Г. Осадча, О. К. Сукненко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 12 (187). – С. 93–100. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30706/1/15.pdf

Осадча, Г. Г. Теорії ціноутворення в методології та методиці ціноутворення / Г. Г. Осадча, І. М. Власенко // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 27.