Артамонова Галина Володимирівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
2

Перелік опублікованих документів:

Артамонова, Г. В. Екоцид як загроза світовій економічній системі / Г. В. Артамонова // Адаптація України до зеленого курсу ЄС : матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Київ : НУХТ, 2022. - С. 24-28.

Артамонова, Г. В. Інвестиційна привабливість та кон’юнктура галузей / Г. В. Артамонова // Інвестиційні перспективи України : матеріали  круглого столу, 13.12. 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 19-21.

Артамонова, Г. В. Самостійна робота здобувачів освіти як важливий метод навчання / Г. В. Артамонова // Випереджувальна освіта в інформаційному суспільстві : матеріали круглого столу. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 10-14.

Кудирко, Л. П. Сучасні тренди розвитку міжнародної торгівлі України з країнами ЄС / Л. П. Кудирко, Г. В. Артамонова // Ефективна економіка. - 2022. - № 7. - С. 8-16.

Applied Aspects of Formation of Facilitation-Reflective Methodology of Personnel Motivation Management in the Energy Management System / I. Fedun, I. Novikova, M. Klymchuk, T. Ilina, O. Pietukhova, G.V. Artamonova // Lecture Notes in Networks and Systems. – 2021. – P. 344–354.

Артамонова, Г. В. Роль зовнішньої торгівлі у формуванні продовольчої безпеки України / Г. В. Артамонова // Проблеми формування продовольчих систем : матеріали круглого столу, 18 листопада 2021. – С. 12–16.

Артамонова, Г. В. Україна-Єгипет: торгові відносини / Г. В. Артамонова // Економіка зарубіжних країн: проблеми та пріоритети : збірник  матеріалів наукового семінару, 2021. – С. 11–14.

Organizational and economic mechanism of regulation of international educational migration [Electronic resource] / N. P. Reznik, I. L. Fedun, Z. V. Smutchak, O. M. Pietukhova, G. V. Artamonova // International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Vol. 29, № 9. – P. 6001–6010. – Access mode :  http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/31477/1/3.pdf

Артамонова,Г. В. Attraction of Foreign students in Ukraine for Business Education / Г. В. Артамонова // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матеріали ХІІ Міжнародного бізнес-форуму, 20 квітня 2020 р. – Київ : Інститут підвищення кваліфікації КНТЕУ, 2020.

Артамонова,Г. В. Краудфандинг як ефективне джерело фінансування стартапів / Г. В. Артамонова // Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни : світовий досвід та вітчизняні реалії : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 квітня 2020 р. – Дніпро : ПДАБА, 2020. – С. 168.

Артамонова, Г. В. Візуалізація навчального матеріалу – важливий чинник в підвищенні ефективності навчання / Г. В. Артамонова // Сучасна освіта: зміст, технології, забезпечення якості : матеріали конференції, 18 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 34–37.

Артамонова, Г. В. Експорт аграрної продукції до ЄС у сучасних умовах / Г. В. Артамонова // Інтеграція України: європейський вимір : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 7–13.

Артамонова, Г. В. Зовнішньоекономічна діяльність між Україною та країнами ЄС / Г. В. Артамонова // Cучасні тенденції та проблеми розвитку економіки : матеріали конференції, 30 жовтня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 32–36.

Артамонова, Г. В. Зовнішня торгівля України з ЄС: можливості та виклики  / Г. В. Артамонова // Журнал Європейської економіки. – 2019. – № 3. – С. 23–28.

Артамонова, Г. В. Технологічне лідерство у світі: досвід Китаю та Японії [Електронний ресурс] / Г. В. Артамонова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2019. – № 3. – С. 24–33. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/29893/1/11.pdf