Минко Лілія Миколаївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
32
3
31

Перелік опублікованих документів:

Минко, Л. М. Застосування сучасних технологій у діяльності транспортних компаній / Л. М. Минко // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 75–77.

Минко, Л. М. Краудфандинг в Україні та його перспективи / Л. М. Минко // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 листопада 2019 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 92–95.

Тюха, І. В. Планування підвищення ефективності діяльності підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Тюха, Т. В. Полінчик-Якорва, Л. М. Минко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2019. – № 23. – С. 187–195. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29936/1/Tykha.pdf

Управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин : колективна монографія [Електронний ресурс] / [Баталова О.А., Бергер А.Д., Березянко Т.В.,. та ін.]; за ред. д–ра екон. наук, проф. Ємцева В. І. – Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – 400 с. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31130/1/monograph.pdf

Тюха, І. В. Стан та тенденції розвитку експорту продукції АПК України [Електронний ресурс] / І. В. Тюха, Л. М. Минко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2018. – № 22. – С. 294–303. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29934/1/Tykha%20I.V.%20Minko%20L.M..pdf

Минко, Л. М. Залізничний транспорт України: основні тенденції розвитку [Електронний ресурс] / Л. М. Минко, Я. Ю. Стецюк // Ефективна економіка. – 2017. – № 1. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29946/3/Minko2.pdf

Минко, Л. М. Методи управління логістичними витратами [Електронний ресурс] / Л. М. Минко, К. М. Коротуха // Ефективна економіка. – 2016. – № 1. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29945/1/Minko1.pdf