Шереметинський Михайло Анатолійович

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
13
1
11

Перелік опублікованих документів

Шереметинський, М. А. ниження собівартості – запорука підвищення рівня конкурентоспроможності продукції підприємства / М. А. Шереметинський // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 100-104.

Ришканич, Р. О. Забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / Р. О. Ришканич, М. А. Шереметинський // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р. - К. : НУХТ, 2019. – С. 73-75.

Шереметинський, М. А. Оцінка експортного потенціалу підприємств харчової промисловості / М. А. Шереметинський, О. В. Шереметинська // Іноземні інвестиції: сучасні виклики та перспективи : Всеукраїнська науково-практична конференція, 5листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 49-53

Шереметинський, М. А. Перспективи розвитку та проблематика системи підприємництва в Україні / М. А. Шереметинський // Теоретичні та практичні аспекти розвитку підприємництва в Україні – Умань : Уманський національний університет садівництва, 2018.

Шереметинський, М. А. Роль стратегічного менеджменту в розвитку підприємства / М. А. Шереметинський // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 листопада 2019 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 180-184.

Шереметинський, М. А. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства / М. А. Шереметинський, Б. А. Кохан // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р. - Київ : НУХТ, 2019. – С. 102-105.