Медвідь Наталія Вікторівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
21
3
11
2
81
4
37

Перелік опублікованих документів:

Tunneling of the dirac quasiparticles through the fermi velocity barriers based on the gapped graphene / A. Korol, N. Medvid, A. Sokolenko, O. Shevchenko // Springer proceedings in physics : 10th International research and practice conference on nanotechnology and nanomaterials, NANO, 25-27 August 2021, Lviv. – 2023. – Vol. 279. – Pp. 257–267. DOI: 10.1007/978-3-031-18096-5_14

Korol, A. M. Tunneling of the relativistic particles in the gapped gfaphene / A. M. Korol, N. V. Medvid, O. Y. Shevchenko // Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2022) : the proceedings of  the International research and practice conference, 26-29 August 2022. – Lviv, 2022. – P. 278.

Тоненька, Д. Проблема радіоактивного забруднення навколишнього середовища / Д. Тоненька, Д. Чернявська, Н. Медвідь // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 119.

Штефан, І. Автоматизація та підвищення чутливості дифракційних вимірювань / І. Штефан, Н. Медвідь // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 121.

All-angled perfect transmission of the ultra-relativistic quasiparticles through the graphene quantum well / A. Korol, N. Medvid, A. Sokolenko, O. Shevchenko // Springer proceedings in physics. – 2021. – 263. – Pp. 293–300. DOI: 10.1007/978-3-030-74741-1_19

Ballistic transmission of the relativistic quasielectrons through the potential barrier in the Alfa-T3 model / A. M. Korol, N. V. Medvid, A. I. Sokolenko, O. Y. Shevchenko // Springer proceedings in physics. – 2021. – 246. – Pp. 159–168. DOI: 10.1007/978-3-030-51905-6_12

Korol, A. Volt-ampere characteristic of the superconductive nanostructure with the Andreev reflection induced by the Majorana fermions [Electronic resourse] / A. Korol, N. Medvid’ // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27. – С. 88. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37131/1/Volt-ampere.pdf

Korol, A. Peculiarities of the motion of the pseudorelativistic Dirac quasiparticles in the alpha-T3 model with the step-like barrier [Electronic resourse] / A. Korol, N. Medved // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 2. – С. 153–160. Access mode :http://surl.li/azhwr

Transmission of the Dirac quasielectrons through a graphene structure with a quantum well / A. Korol, A. Sokolenko, O. Shevchenko, N. Medvid // Nanothechnologies and Nanomaterials (NANO-2020) : 8th International Conference, 26-29.08.2020. – Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2020. – P. 476.

Вербицький, Б. І. Збірник задач з курсу загальної фізики : навч. посібник / Б. І. Вербицький, С. І. Літвинчук, Н. В. Медвідь ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – 577 с.

Воробей, А. Явища електроосмосу та електрофорезу : застосування в медицині / А. Воробей, Н. Медвідь, М. Лазаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 193.

Грищенко, М. Вологість повітря. Вплив вологого середовища на живі організми / М. Грищенко, Н. Медвідь, М. Лазаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 192.

Медвідь, Н. Аподизація апертури в дифракційних вимірюваннях / Н. Медвідь, О. Гнатовський // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 133–134.

Медвідь, Н. В. Динамічні резонанси енергії в системі дифракційних решіток [Електронний ресурс] / Н. В. Медвідь, О. В. Гнатовський // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 115-124. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32115/1/DYNAMIC_

ENERGY_RESONANCES_IN_THE_DIFFRACTION_GRATING_SYSTEM.pdf

Медвідь, Н. Дифракційна решітка із змінним профілем штриха / Н. Медвідь, О. Гнатовський // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 135–136.

Ballistic transmission of the dirac quasielectrons through the barrier in the 3D topological insulators / A. Korol, N. Medvid, A. Sokolenko, I. Sokolenko // Springer Proceedings in Physics. – 2019. – Vol. 221. – P. 517–525.

Korol, A. Influence of the Fermi velocity on the transport properties of the 3D topological insulators / A. Korol, N. Medvid // Low Temperature Physics. – 2019. – Vol. 45, Issue 10. – P. 1117–1121.

Transport of the relativistic quasielectrons through the potential bar-rier in the alfa-T3 model / A. M. Korol, N. V. Medvid, A. I. Sokolenko, O. Yu. Shevchenko / Nanotechnology and nanomaterials : International research and practice conference, 27–30 August 2019. – Lviv, 2019. – C. 558.

Транспорт квазіелектронів Дірака крізь сходинкоподібний потенціальний бар’єр у 3D топологічному ізоляторі / A. M. Король, Н. В. Медвідь, І. В. Гуцало, В. М. Ісай // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 1. – С. 161–168.

Фундаментальні частинки речовини – кварки / Я. Семенюк, Є. Ніколюк, А. Король, Н. Медвідь // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – C. 180.

Korol, A. Transmission of the relativistic fermions with the pseudospin equal to one through the quasiperiodic barriers / A. M. Korol, N. V. Medvid, A. I. Sokolenko // Physica status solidi B. – 2018. – Vol. 255, Issue 9.

Метаматеріали: їх створення та можливе застосування [Електронний ресурс] / В. Антонов, Б. Марченко, А. Король, Н. Медвідь // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-Ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 402. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27619/1/6.pdf

Провідність контакту: надпровідний графен із d-хвильовим спарюванням – нормальний графен із різними швидкостями Фермі [Електронний ресурс] / А. М. Король, Н. В. Медвідь, В. В. Вишняк, С. І. Літвинчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 6. – С. 143–152. Режим доступу :http://surl.li/azgrv

The effect of the Fermi velocity on the conductivity of the graphene-superconductive graphene junction / A. M. Korol, S. I. Litvynchuk, N. V. Medvid, V. M. Isai // Springer Proceedings in Physics. – 2017. – Vol. 195. – P. 383–393.

Задача оптимізації характеристик багатоступеневої ракети засобами інформаційних технологій [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, Н. В. Медвідь, І. О. Янюк, М. С. Бєляєв // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 468. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27550/1/9.PDF

Beam shaping with the desired intensity profiles based on the correlation technique / S. A. Bugaychuk, A. M. Negriyko, V. O. Gnatovskyy, A. V. Sidorenko, N. V. Medvid // Proceedings of the IEEE 7th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers. – 2016. – P. 237–239.

Correlation amplification of diffraction resonance in periodic structures / L. Derzhypolska, I. Priadko, A. Negriyko, O. Gnatovskyi, N. Medvid // Proceedings of the IEEE 7th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers. – 2016. – P. 38–40.

Букша, М. Застосування кореляційної методики при дифракції на періодичних структурах / М. Букша, Д. Юрченко, Н. Медвідь // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст. : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 386.

Застосування кореляційної методики при дифракції на періодичних структурах / В. О. Гнатовський, Н. В. Медвідь // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т. 22, № 6. – С. 165–172.

Фізика : навчальний посібник з розв’язування задач з курсу загальної фізики [Електронний ресурс] : навч. посібник / Б. І. Вербицький, А. М. Король, С. М. Котікова, Н. В. Медвідь. – Київ : Інкос, 2016. – 376 с. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23788/1/posibnyk1.pdf