Самсонов Валерій Васильович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
100
9
63

Перелік опублікованих документів

Ефективний алгоритм визначення структури і параметрів складних багатомірних нелінійних залежностей / В. Самсонов, А. Сільвестров, А. Ямковий, Л. Спінул // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 301.

Основи інформаційних технологій : підручник / А. М. Гуржій, Л. І. Возненко, Н. І. Поворознюк, В. В. Самсонов. – Київ : Літера ЛТД, 2022. – 347 с.

Самсонов, В. В. Багаторівнева ієрархічна інформаційна система керування дитячою спортівною школою з футболу / В. В. Самсонов, А. М. Сільвестров, О. О. Кіриченко // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : IV міжнародна науково-практична конференція, 1-2 лютого 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 166–169.

Самсонов, В. В. Методологія наукових досліджень та приклади її використання : навчальний посібник / В. В. Самсонов, А. М. Сільвестров, О. М. Тачиніна. – Київ : НУХТ, 2022. – 385 с.

Сільвестров, А. М. Ефект Губера / А. М. Сільвестров, В. В. Самсонов, Д. К. Зіменков // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : IV міжнародна науково-практична конференція, 1-2 лютого 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 171–174.

Інтегрований метод найменших квадратів як ефективний засіб параметричного оцінювання у реальних умовах / Г. І. Кривобока, В. В. Самсонов, А. М. Сільвестров, Л. Ю. Спінул // Scientific Foundations of Solving Engineering Tasks and Problems : collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – С. 310–316.

Кіриченко, О. О. Вимоги до інформаційної моделі воротаря з футболу / О. О. Кіриченко, В. В. Самсонов // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : ІІІ Міжнародна науково–практична конференція, 25–26 січня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 95–99.

Кіриченко, О. О. Методи та засоби контролю футболістів під час тренувань та змагань / О. О. Кіриченко, В. В. Самсонов // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 88.

Основи інформаційних технологій : підручник / А. М. Гуржій, Л. І. Возненко, Н. І. Поворознюк, В. В. Самсонов. – Київ : «Літера ЛТД», 2021. – 347 с.

Печерський, Д. І. Дослідження та розроблення програмно-апаратного комплексу для оперативного реагування на надзвичайні ситуації / Д. І. Печерський, В. В. Самсонов // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 270–271.

Сільвестров, А. М. Діагностування сталої часу моделі епідемії коронавірусу на основі інтегрованого МНК / А. М. Сільвестров, В. В. Самсонов, Г. І. Кривобока // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : ІІІ Міжнародна науково–практична конференція, 25–26 січня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 163–165.

Самсонов, В. В. Багаторівнева ієрархічна модель керування підприємством / В. В. Самсонов // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VII Міжнародної науково-технічної internet-конференції, 26 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 269–270.

Сільвестров, А. М. Метод коректної пасивної ідентифікації об’єкта керування / А. М. Сільвестров, В. В. Самсонов, Г. І. Кривобока // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VII Міжнародної науково-технічної internet-конференції, 26 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 281–282.

Дадаєв, М. М. Створення та дослідження інформаційно-аналітичної системи керування матеріалами ПП «ФОРЕСТ-УКРАЇНА» / М. М. Дадаєв, В. В. Самсонов // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : VІ Міжнародна науково-технічна Internet -конференція, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 241.

Два методи підвищення точності і своєчасності отримання інформації / В. В. Самсонов, А. М. Сільвестров, Б. Р. Боряк, Г. І. Кривобока // Проблеми інформатизації : сьома Міжнародна науково-технічна конференція, 13–15 листопада 2019 р. – Черкаси–Харків–Баку–Бельсько-Бяла : ЧДТУ, 2019. – С. 23.

Самсонов, В. В. Адаптивний фільтр-предикатор із астатичністю заданого порядку / В. В Самсонов, А. М. Сільвестров, Б. Р. Боряк // Проблеми Інформатизації : 13 Міжнародна науково-технічна конференція, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : Державний Університет Телекомунікацій, 2019. – С. 26.

Самсонов, В. В. Задача мінімізації кількості гідрометеорологічних станцій / В. В. Самсонов, А. М Сільвестров // Проблеми Інформатизації : 13 Міжнародна науково-технічна конференція, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : Державний Університет Телекомунікацій, 2019. – С. 28–29.

Самсонов, В. В. Незміщене оцінювання аеродинамічних коефіцієнтів (АДК) з нелінійної динаміки літального апарата (ЛА) / В. В. Самсонов, А. М Сільвестров // Ювілейна LXXV наук. конф. професорсько-викладацького сладу, асп., студ. та співробітників відокремлених структурних підрозділів ун-ту, присвячена 75-річчю з дня заснування університету, 15–17 травня. – Київ : НТУ, 2019. – Т. 2. – С. 457.

Самсонов, В. В. Про можливість мінімізації кількості гідрометеорологічних станцій [Електронний ресурс] / В. В. Самсонов, А. М Сільвестров // Математичні машини і системи. – 2019. – № 3. – С. 75–85. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32455/1/03_Samsonov_19.pdf

Samsonov, V. Multiple adaptive system of identification [Electronic resource] / V. Samsonov, A. Silvestrov, L. Spinul // Scientific publications. – Kyiv : NUFT, 2018. – P. 1–9. – Access mode : https://bit.ly/305wYYZ

Samsonov, V. V. About incorrect application of Tikhonov regularization in parametric identification problems / V. V. Samsonov, A. M. Silvestrov // Сборник трудов ХІII Международной научной конференции. 6-13 сентября 2018 г. – Нетания, Израиль, 2018. – С. 19–21.

Гуржій, А. М. Тестування як основний засіб створення тренажера самонавчання / А. М. Гуржій, Л. Д. Шевчук, В. В. Самсонов // Сборник трудов ХІII Международной научной конференции, 6-13 сентября 2018 г. – Нетания, Израиль, 2018. – С. 199–201.

Самсонов, В. В. Модель підготовки молодших спеціалістів коледжем / В. В. Самсонов, С. С. Заліська // Сучасні напрямки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : матеріали 8-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 26-27 квітня 2018 р. – Полтава ; Баку ; Харків : Жиліна, 2018. – С. 74–75.

Самсонов, В. В. Структурна модель розвитку навчального закладу / В. В. Самсонов, С. С. Заліська // Проблеми інформатизації : матеріали 10-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 12-13 квітня 2018 р. – Київ : ДУТ, 2018. – С. 40–41.

Самсонов, В. В. Інформаційна технологія колективного прийняття рішень при плануванні виробництва / В. В. Самсонов // Proceedings of XII International conference on modern achievements of science and education, 17-24 september 2017. – Netanya, Israel, 2017. – С. 19–21.

Мазуренко, О. О. Оперативне прогнозування рівня і швидкості збільшення температури пошкодженого вузла турбогенератора / О. О. Мазуренко, В. В. Самсонов, Л. Й. Воробйов // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т. 22, № 1. – С. 96–104.

Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій : підручник / А. М. Гуржій, Н. І. Поворознюк, В. В. Самсонов, А. І. Українець. – Київ : НУХТ, 2016. – 351 с.

Самсонов, В. В. Опыт дистанционной поддержки учебного процесса университета / В. В. Самсонов // Современные достижения в науке и образовании : сборник трудов ХI Международной научной конференции, 29 сентября - 6 октября 2016 г., Иерусалим, Израиль. – Хмельницкий : ХНУ, 2016. –  С. 38–40.