Горлова Тетяна Михайлівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
17

Перелік опублікованих документів

Кордонський, Д. І. Web сайт для обробки заявок на продукцію підприємства ТДВ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей» / Д. І. Кордонський, Т. М. Горлова // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 203-204.

Степаненко, І. І. Дослідження та розроблення інформаційної системи підтримки діяльності відділу збуту ПрАТ «Лантманнен Акса» / І. І. Степаненко, Т. М. Горлова // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 214.

Маяка, А. О. Дослідження систем гідрологічних прогнозів та розроблення підсистеми прогнозування місячного притоку води до Дністрянського водосховища / А. О. Маяка, Т. М. Горлова // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 104.

Саєнко, В. О. Дослідження та розроблення програмного забезпечення для ТОВ «Ай-ті Артіль» / В. О. Саєнко, Т. М. Горлова // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 275.

Чистоколений, І. Розроблення модуля 1С «Аренда ячеек склада» в конфігурації «BAS Управління торгівлею» / І. Чистоколений, Т. Горлова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 393.

Шевчук, О. С. Дослідження та розроблення сервісів із керування системою закладів харчування / О. С. Шевчук, Т. М. Горлова // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 290.

Гуцало, Д. О. Дослідження та створення мобільного додатка для здобувачів загальної середньої освіти / Д. О. Гуцало, Т. М. Горлова // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VII Міжнародної науково-технічної internet-конференції, 26 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 211.

Чистоколенний, І. А. Дослідження та розроблення програмного забезпечення робочого місця оператора для «BAS Управління торгівлею» Платформа: 8.3 / І. А. Чистоколений, Т. М. Горлова // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VII Міжнародної науково-технічної internet-конференції, 26 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 296.

Горлова, Т. М. Використання сучасних інформаційних засобів для оцінки рентабельності ресторану / Т. М. Горлова, В. О. Радченко // Проблеми Інформатизації : 13 Міжнародна науково-технічна конференція, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : Державний Університет Телекомунікацій, 2019. – С . 29–30.

Горлова, Т. М. Один підхід до розпізнання образів з використанням нейронних мереж / Т. М. Горлова, А. Дерябкін // Ювілейна LXXV наук. конф. професорсько-викладацького складу, асп., студ. та співробітників відокремлених структурних підрозділів ун-ту, присвячена 75-річчю з дня заснування університету, 15–17 травня. – Київ : НТУ, 2019. – Т. 2. – С. 460–461.

Горлова, Т. М. Один підхід до розподілу комп’ютерів між підрозділами університету / Т. М. Горлова // Проблеми інформатизації : тези доповідей  VII Міжнародної науково-технічної конференції, 13–15 листопада 2019 р. – Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла – Харків, 2019. –  С. 22.

Литовченко, О. І. Алгоритм прийняття рішення при розподілі комп’ютерів між кафедрами університету / О. І. Литовченко, Т. М. Горлова // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : VІ Міжнародна науково-технічна Internet -конференція, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 257.

Литовченко, О. Людино-машинний алгоритм формування розподілу комп’ютерів між підрозділами університету / О. Литовченко, Т. Горлова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 424.

Радченко, В. О. Дослідження рентабельності та розроблення підсистеми оцінки діяльності ресторану / В. О. Радченко, Т. М. Горлова // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : VІ Міжнародна науково-технічна Internet -конференція, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 273.

Горлова, Т. М. Один підхід до прогнозування діяльності підприємств / Т. М. Горлова // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами // матеріали V Міжнародної науково-технічної інтернет-конферернції, 22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 299–300.

Третяк, К. В. Дослідженнята аналіз впливу глобального потепління на регіон Фастівського району Київської області / К. В. Третяк, Т. М. Горлова // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними татехнологічними комплексами // матеріали V Міжнародної науково-технічної інтернет-конферернції, 22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 338–339.

Горлова, Т. М. Прогнозування роботи підприємств різної структури з використанням нейронних мереж / Т. М. Горлова // Проблеми інформатизації : матеріали 9-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 12-13 грудня 2017 р. – Київ : ДУТ, НТУ ; Полтава : ПНТУ ; Катовіце : КЕУ ; Париж : Університет Париж VII Венсен-Сен-Дені ; Вільнюс : ВДТУ ; Харків : ХНДІТМ, 2017. – С. 22.