Чумаченко Сергій Миколайович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
5
2
4
2
229
11
26

Перелік опублікованих документів

Refinement of three-layer model of a damaged human body for the case of changing the moisture of the banding material / M. Ievlanov, I. Cherepnov, S. Chumachenko, O. Fursenko, V. Kyselov, O. Guida, S. Furtat // Eastern-European journal of enterprise technologie. – 2023). – 2 (5-122). – Pp. 38-45. DOI: 10.15587/1729-4061.2023.277946

Бортовий інформаційний комплекс керування обмеженою екосистемою зеленої мікроводорості Chlorella vulgaris / М. Сукало, С. Чумаченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 2. – С. 1.

Еколого-геологічні чинники вразливості об’єктів критичної інфраструктури за умови російської агресії / В. М. Єрмаков, С. М. Чумаченко, А. І. Кодрик, Є. О. Яковлєв // Сучасні підходи в пост-майнінгу. – 2023. – С. 6.

Карпенко, М. Вибір оптимального способу передачі даних для створення програмно-апаратного комплексу інформаційної системи виявлення небезпечних речовин / М. Карпенко, С. Чумаченко, А. Мошенський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 2. – С. 1.

Карпенко, М. І. Аналіз та розроблення онлайн-мапи для візуалізації геоданих інформаційної системи по виявленню небезпечних речовин / М. І. Карпенко, С. М. Чумаченко, А. О. Мошенський // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали X Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 24 листопада 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 185–186.

Комплексний підхід до визначення рівня безпеки критичної енергетичної інфраструктури на основі інтегральної системи захисту її об’єктів від БПЛА та крилатих і балістичних ракет / С. М. Чумаченко, О. П. Кутовий, В. А. Попель, О. Г. Гуйда, Н. В. Заїка, Р. К. Мурасов // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2023. – Т. 34 (73), № 2. – С. 261–267.

Науково-методичний підхід щодо оцінювання безпеки критичної інфраструктури на основі комп лексу засобів захисту її об’єктів від БПЛА і крилатих ракет / С. М. Чумаченко, О. П. Кутовий, В. А. Попель, О. Г. Гуйда, Н. В. Заїка, Р. К. Мурасов // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2023. – Т. 34 (73), № 1. – С. 144–154.

Карпенко, М. І. Використання протоколу APRS для передачі даних про надзвичайні ситуації / М. І. Карпенко, А. О. Мошенський, С. М. Чумаченко // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : IV міжнародна науково-практична конференція, 1–2 лютого 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 74–75.

Концептуальні засади інфогеологічного моделювання територій військової діяльності / Д. Хрущов, С. Чумаченко, В. Зацерковний, П. Трофименко, А. Сплодитель // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2022. – № 1(96). – С. 83–93.

Лисенко, О. І. Підхід до документування результатів оцінки та прогнозування стану наземних екосистем випробувальних полігонів / О. І. Лисенко, С.М. Чумаченко // Запобігання надзвичайним ситуаціям та їх ліквідація : матеріали круглого столу (вебінару), 23 лютого 2022 р. – Харків : Національний університет цивільного захисту України, 2022. – С. 54–55.

Математична модель для індикації екологічного стану природного середовища території бойових дій із застосуванням екосистемного підходу / О. І. Лисенко, С. М. Чумаченко, Є. О. Яковлєв, О. В. Пиріков, В. А. Дерман // Електронне моделювання. – 2022. – Т. 44, № 4. – С. 3-20.

Математична модель оцінки загроз для об'єктів критичної інфраструктури в зоні ведення бойових дій / С. М. Чумаченко, Р. К. Мурасов, Т. Л. Куртсеітов, О. В. Луньова, О. В. Пириков, А. О. Луньов, С. М.Чумаченко // Проблеми в програмуванні. – 2022. – № 3–4. – С. 8.

Методика оцінки зв’язності вузлів бездротових епізодичних мереж за умови використання безпілотних літальних апаратів / С. М. Чумаченко, С. В. Валуйський, О. І. Лисенко, О. Г. Гуйда, О. В. Фуртат, І. О. Сушин // Проблеми в програмуванні. – 2022. – № 3–4. – С. 13.

Моделювання екодизайну середовища сучасного міста: методи дослідження рівня освітленості / В. В. Кузьменко, Л. М. Олещенко, С. В. Хоперський, С. М. Чумаченко // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : IV міжнародна науково-практична конференція, 1–2 лютого 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 102–105.

Моделювання загроз виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури з використанням методу системної динаміки / С. М. Чумаченко, А. І. Невольніченко, А. В. Михайлова, О. В. Пиріков, Р. К. Мурасов // Таврійський науковий вісник. – № 3. – С. 11.

Оперативне керування рухом розподіленого інформаційно-телекомунікаційного робота / О. І. Лисенко, В. І. Новіков, І. О. Сушин, С. М. Чумаченко, О. М. Тачиніна, О. В. Фуртат // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : IV міжнародна науково-практична конференція, 1–2 лютого 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 110–114.

Особливості реалізації мережі екологічного моніторингу бойових дій для Збройних сил України / С. М. Чумаченко, Є. О. Яковлєв, О. В. Пиріков, А. С. Парталян // Екологічна безпека та природокористування. – 2022. – Т. 42, № 2. – С. 23-34.

Оцінення і прогнозування змін екологічного стану підземної і поверхневої гідросфери Донбасу на етапі постмайнінгу / Є. О. Яковлєв, О. В. Пиріков, Є. С. Анпілова, С. М. Чумаченко // Мінеральні ресурси України. – 2022. – № 1. – С. 43–51.

Пиріков, О. В. Геоінформаційний системний підхід до аналізу впливу збройних конфліктів на екологічний стан навколишнього природного середовища / О. В. Пиріков, С. М. Чумаченко, Є. О. Яковлєв // Екологічна безпека та природокористування. – 2022. – Т. 41, № 1. – С. 5-17.

Підхід до побудови сенсорних мереж екологічного моніторингу / О. І. Лисенко, В. І. Новіков, І. О. Сушин, О. В. Гетьман, С. М. Чумаченко, В. А. Дерман, А. М. Турейчук // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : IV міжнародна науково-практична конференція, 1–2 лютого 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 115–119.

Порівняльний аналіз еколого-техногенних загроз для потенційно небезпечних об’єктів критичної інфраструктури з використанням експертних підходів / С. М. Чумаченко, І. О. Савченко, Р. С. Сорока, Р. К. Мурасов // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : IV міжнародна науково-практична конференція, 1–2 лютого 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 194–197.

Прокопенко, О. І. Інформаційний аналіз причин авіаційних подій за останні роки в Україні / О. І. Прокопенко, С. М. Чумаченко, Д. М. Ядченко // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : IV міжнародна науково-практична конференція, 1–2 лютого 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 156–159.

Сільвестров, А. М. Структурно-параметрична ідентифікація часових рядів / А. М. Сільвестров, С. М. Чумаченко, К. Х. Зеленський // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : IV міжнародна науково-практична конференція, 1–2 лютого 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 174–177.

Chumachenko, S. Application of the Spectral Analysis Method for Determining Fluctuations in Digital Signals of Illegal Means of Obtaining Information / S. Chumachenko, V. Popel // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 363.

Chumachenko, S. Comparison of LoRa and LoRaWAN / S. Chumachenko, A. Moshenskyi, M. Sukalo // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 362.

Energy-saving rectification technology with controlled mass exchange cycles between liquid and vapor [Electronic resourse] / Y. Buliy, A. Kuts, S. Chumachenko, A. Forsyuk // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 5. – С. 33–42. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36939/1/6.pdf

Yakovliev, Y. Critical Environmental Changes of Geological Enviroment Within Donbas / Y. Yakovliev, S. Chumachenko, A.Samberg // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : ІІІ Міжнародна науково–практична конференція, 25–26 січня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 34–38.

Автоматизована система передачі даних про стан об’єктів критичної інфраструктури із застосуванням сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій [Електронний ресурс] / С. М. Чумаченко, А. С. Парталян, А. О. Мошенський, М. Л. Сукало, Л. Д Філатова. // Інженерія природокористування. – 2021. – № 3 (21). – С. 127–135. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37081/1/3-51.pdf

Аналіз функціональної живучості безпроводових сенсорних мереж [Електронний ресурс] / О. І. Лисенко, А. Самберг, С. М. Чумаченко, В. І.Новіков // Перспективи телекомунікацій : XV Міжнародна науково-технічна конференція, 12-16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.– С. 295-297. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/6de611df-1afb-489a-b8f8-d9d4aa46ab77/content?authentication-token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlaWQiOiIzNzg0M2NkYy03Y2U5LTQwZmMtYWU1YS1kOGZiZmRiNmZjNzAiLCJzZyI6W10sImF1dGhlbnRpY2F0aW9uTWV0aG9kIjoicGFzc3dvcmQiLCJleHAiOjE3MDM1ODAxNjF9.C5-YirBXjKEtkgNl0oxVU6hyQSxG9KReQED1Eipg5mk

Булій, Ю. В. Підвищення ефективності масообміну між парою і рідиною в брагоректифікаційних установках [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. В. Форсюк, С. М. Чумаченко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 116–117. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36943/1/4.pdf

Ворона, Ю. C. Системний підхід до розроблення загальної моделі ризику виробничого травматизму на підприємстві харчової промисловості / Ю. C. Ворона, А. О. Сірик, С. М. Чумаченко // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : ІІІ Міжнародна науково–практична конференція, 25–26 січня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 58–59.

Живун, І. Аналіз актуальності розроблення положень концепції Smart Grid та її адаптації до українських реалій / І. Живун, С. Чумаченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 373.

Карпенко, М. І. Розроблення системи комплексного біоімпедансного діагностування / М. І. Карпенко, С. М. Чумаченко, А. О. Мошенський // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : ІІІ Міжнародна науково–практична конференція, 25–26 січня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 90–92.

Карпенко, М. І. Створення апарату ЕЕГ на основі AD8232 / М. Карпенко, А. Мошенський, С. Чумаченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 375.

Комерційні суборбітальні транспортні засоби для реалізації концепції Clean Space / С. А. Пономаренко, О. І. Лисенко, О. М. Тачиніна, С. М. Чумаченко // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : ІІІ Міжнародна науково–практична конференція, 25–26 січня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 146–148.

Модель системної динаміки складної ергатичної надсистеми техногенно-екологічної безпеки держави [Електронний ресурс] / С. М. Чумаченко, А. В. Михайлова, А. І. Невольніченко, О. В. Пиріков, І. А. Черепньов // Інженерія природокористування. – 2021. – № 4(22). – С. 116-122. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/06fc2012-e945-4a8d-8c23-98cc17b31895

Новак, Д. С. Розроблення програмного забезпечення для дослідження однорідності розподілу наповнювача в наповнених системах / Д. С. Новак, С. М. Чумаченко, А. О. Мошенський // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 109.

Пісня, Л. А. Обґрунтування узагальнених базових елементів теоретичних та практичних основ управління екологічною безпекою / Л. А. Пісня, С. М. Чумаченко, С. Ю. Петрухін // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення : ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція, 17 червня 2021 р. – Харків : ДУ Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України, 2021. – С. 146–151.

Програмно-апаратний комплекс екологічного моніторингу породного відвалу вугільної шахти на базі інтернету речей / С. М. Чумаченко, А. О. Мошенський, В. А. Дерман, Л. А. Пісня // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення : ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція, 17 червня 2021 р. – Харків : ДУ Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України, 2021. – С. 218–222.

Розроблення структурно-функціональної моделі системи авіаційного пошуку і рятування в Україні [Електронний ресурс] / С. М. Чумаченко, А. О. Мошенський, О. Г. Гуйда, А. О. Мушка // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2021. – Т. 32 (71), № 2. – Ч. 1. – С. 56–65. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37082/1/32-71.pdf

Труш, А. Ю. Системний підхід до розроблення загальної моделі ризику виробничого травматизму на підприємстві харчової промисловості / А. Ю. Труш, О. В. Євтушенко, С. М. Чумаченко // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : ІІІ Міжнародна науково–практична конференція, 25–26 січня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 171–173.

Хрущов, Д. П. Методологічні засади імітаційного моделювання геологічного середовища територій військової діяльності (на прикладі військового полігону «Дівички») / Д. П. Хрущов, С. М. Чумаченко, А. О. Сплодитель // Геохімія техногенезу. – 2021. - Вип. 6 (34). – С. 107-112.

Чумаченко, С. М. Екологічна безпека та підходи до створення громадського екологічного моніторингу з використанням краудсорсінгових інформаційних систем, інтелектуальних датчиків, бездротових сенсорних мереж і безпілотних літальних апаратів / С. М. Чумаченко, О. В. Пиріков, І. О. Савченко // Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України : Друга міжнародна науково-практична онлайн конференція. – Київ, 2021. – С. 91–95.

Чумаченко, С. М. Розроблення програмно-апаратного комплексу для вимірювання забруднення приземного шару атмосфери в зоні впливу потенційно небезпечного об’єкту / С. Чумаченко, В. Дерман, Д. Євсенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 395.

Чумаченко, С. М. Системний підхід до проведення комплексного оцінювання техногенних загроз для об‘єктів критичної інфраструктури 287 в зоні впливу вугільних шахт / С. М. Чумаченко, О. В. Пиріков, І. О. Савченко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 287–288.

Чумаченко, С. М. Теоретико-методологічні основи інформаційного аналізу еколого-техногенних загроз для потенційно-небезпечних об’єктів критичної інфраструктури в умовах збройного конфлікту на Сході України [Електронний ресурс] / Сергій Чумаченко, Рустам Мурасов, Ярослав Мельник // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2021. – № 1 (40). – С. 117–122. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/37090/1/22.pdf

Явіся, В. С. Аналіз систем супутникового зв’язку Iridium та Inmarsat / В. С. Явіся, О. І. Лисенко, С. М. Чумаченко // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : ІІІ Міжнародна науково–практична конференція, 25–26 січня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 178–180.

Яковлєв, Є. О. Оцінка еколого-геохімічного стану поверхневих вод Донбасу [Електронний ресурс] / Є. О. Яковлєв, А. О. Сплодитель, С. М. Чумаченко // Український гідрометеорологічний журнал. – 2021. – Т. 28. – С. 129–137. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/37091/1/33.pdf

Potential Radiation Impact of the Burial of the “Klivazh” Facility on the Yunkom Mine [Electronic resourse] / Y. Yakovliev, S. Chumachenko, Y. Morsch, V. Romanyuk, A. Nikitin // Political Science and Security Studies Journal. – 2020. – Vol. 1, № 2. – P. 98–106. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/37092/1/44.pdf

Аналіз і групування дії адаптогенів рослинного походження для сприяння трудової діяльності операторів складних технічних систем [Електронний ресурс] / С. М. Чумаченко, В. Ю. Дубницький, І. А. Черепньов, Д. П. Коломієць, М. І. Карпенко // Інженерія природокористування. – 2020. – № 4 (18). – С. 78–94. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37085/1/11.pdf

Аналіз існуючих підходів для оцінки ефективності в предметній галузі авіаційного пошуку та рятування [Електронний ресурс] / С. М. Чумаченко, В. В. Барбашин, А. І. Маринін, А. О Мошенський, І. В Струнін // Інженерія природокористування. – 2020. – № 3 (17). – С. 118–125. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/32453/1/Chumach1.pdf

Булий, Ю. В. Энергосберегающая технология спирта этилового техническогонергосберегающая технология спирта этилового технического [Электронный ресурс] / Ю. В. Булий, С. Н. Чумаченко, И. И. Юрик // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : сборник материалов VII Международной научно-технической конференции, 20 ноября 2020 г. – Воронеж : ВГУИТ, 2020. – С. 293–297. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36938/1/5.pdf

Булій, Ю. Енергозберігаюча технологія спирту етилового технічного (СЕТ) із вуглеводмістної сировини [Електронний ресурс] / Ю. Булій, А. Форсюк, С. Чумаченко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 91–93. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36942/1/3.pdf

Возможность компенсации последствий хронического воздействия электромагнитных излучений и эффекта профессионального выгорания у человека – оператора за счет применения адаптогенов растительного происхождения / Е. О. Романов, Н. И. Карпенко, И. А. Черепнѐв С. М. Чумаченко // Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно небезпечних об’єктах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 5–6 листопада 2020 р. –. Харків : ХНАДУ, 2020. – С. 262–266.

Ворона, Ю. С. Розробка проекту комп’ютерної програми систематизації та автоматизації проведення медичних оглядів працівників [Електронний ресурс] / Ю. Д. Козаченко, С. М. Чумаченко, О. В. Євтушенко // Майбутній науковець – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 4 грудня 2020 р. – Сєвєродонецьк : Східноукр. ун-т ім. В. Даля, 2020. – С. 160–162. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/32416/1/vorona.pdf

Выбор оптимального состава напитков функционального назначения для применения в экстремальных условиях / Е. О. Романов, Н. И. Карпенко, И. А. Черепнѐв, С. М. Чумаченко // Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно-небезпечних об’єктах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 5–6 листопада 2020 р. –. Харків : ХНАДУ, 2020. – С. 45–49.

Карпенко, М. Аналіз комутації елементів системи збору психофізичних даних / М. Карпенко, А. Мошенський, С. Чумаченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 397.

Методика комплексного оперативного експертного оцінювання військово-техногенних загроз в зоні проведення операції об’єднаних сил / С. М. Чумаченко, Є. В Морщ, А. В. Михайлова, А. С Парталян // Науковий вісник : Цивільний захист та пожежна безпека. – 2020. – № 1 (9). – С. 23–33.

Морщ, Є. В. Інформаційно-технічний метод попередження НС техногенного характеру з використанням безпілотних літальних апаратів / Є. В. Морщ, С. М. Чумаченко // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях : тенденції 2020 року : колективна монографія за матеріалами ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 06-07 жовтня 2020 р. – Київ : ТОВ «Видавництво «Юстон», 2020. – С. 254–255.

Особливості вибору методу для експертного оцінювання ефективності системи авіаційного пошуку і рятування [Електронний ресурс] / С. М. Чумаченко, І. А. Черепньов, А. І. Маринін, А. О. Мошенський, І. В. Струнін, Л. А. Пісня // Інженерія природокористування. – 2020. – № 3 (17). – С. 126–132. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37088/1/222.pdf

Потенційний вплив затоплення шахт Донбасу на природнотехногенну безпеку військової інфраструктури Збройних сил України / Б. Т. Кузнєцов, С. М. Чумаченко, Є. О. Яковлєв, Є. В. Морщ // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях : тенденції 2020 року : колективна монографія за матеріалами ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 06-07 жовтня 2020 р. – Київ : ТОВ «Видавництво «Юстон», 2020. – С. 142–143.

Синтез оцінки стану складної системи методами кластеризації [Електронний ресурс] / С. М. Чумаченко, А. О. Мошенський, Я. А. Савицька, В. В. Смолій // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 3. – С. 28-34.  – Режим доступу : https://bit.ly/3InyneR

Чумаченко, С. М. Впровадження технологій розпізнавання образів у аналіз невипадкових цифрових послідовностей ДНК людини / С. М. Чумаченко, В. А. Попель // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях : тенденції 2020 року : колективна монографія за матеріалами ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 06-07 жовтня 2020 р. – Київ : ТОВ «Видавництво «Юстон», 2020. – С. 301–302.

Чумаченко, С. М. Застосування експертно-аналітичних методів для оцінювання загроз об’єктам критичної інфраструктури оборонно-промислового комплексу на сході України [Електронний ресурс] / С. М. Чумаченко, О. П. Кутовий, А. В. Михайлова // Інженерія природокористування. – 2020. – № 4 (18). – С. 114–123. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37084/1/111.pdf

Чумаченко, С. М. Інформаційна технологія експертного оцінювання системи оповіщення про виникнення або загрозу надзвичайної ситуації / С. М. Чумаченко, А. В. Михайлова, Є. В. Морщ, А. О. Мушка // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях : тенденції 2020 року : колективна монографія за матеріалами ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 06-07 жовтня 2020 р. – Київ : ТОВ «Видавництво «Юстон», 2020. – С. 299–300.

Чумаченко, С. М. Інформаційно-технічний метод попередження надзвичайних ситуацій техногенного характера з використанням кластерних інформаційних портретів / С. М. Чумаченко, Є. В. Морщ // Проблеми інформатизації : VIII Міжнародна науково-технічна конференція, 26–27 листопада 2020 р. – Черкаси – Харків – Баку – Бельсько-Бяла, 2020. – Т. 3. – С. 24.

Чумаченко, С. М. Науково-методологічний підхід до визначення природно-техногенних небезпек в галузі моніторингу питно-господарського водопостачання на випадок надзвичайних ситуацій на території Донбасу / С. М. Чумаченко, Є. О. Яковлєв, Є. В. Морщ // Напрямки застосування сучасних науково-технічних розробок для моніторингу, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру : V Міжнародна науково-практична конференція, 1–2 жовтня 2020 р. – Київ – Брюcсель – Краків, 2020. – С. 32–37.

Чумаченко, С. Подходы к применению метода анализа иерархий и нечетких множеств для экспертной оценки влияния военнотехногенной нагрузки на акваториях и приморских территориях [Электронный ресурс] / С. Чумаченко, Е. Андриюк, В. Вовчанский // SDirect 24. – 2020. – № 3 (11). – С. 80-95. – Режим доступа : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39996/1/35.pdf

Chumachenko, S. Features of protection for personal information of electronic Data of biobanks storing dna samples / S. Chumachenko, V. Popel // Intelligent methods of cyber security threat analysis : IV International round table, November 21-22. – Kyiv, 2019. – KNEU.

Алгоритм мінімізації витрат енергоресурсу безпроводової сенсорної мережі / В. І. Новіков, О. І. Лисенко, С. М. Чумаченко, І. М. Давидов // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 лютого 2019 р., Краків, Польща. – Київ : НУХТ, 2019. – С 10–14.

Андріюк, О. П. Системи 5G [Електронний ресурс] / О. П. Андріюк, С. М. Чумаченко, І. В. Андріюк // Перспективи телекомунікацій : збірник матеріалів 13 Міжнародної науково-технічної конференції, 15-19 квітня 2019 р., м. Київ. – 2019.  – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39531/1/5G.pdf

Біометричні системи розпізнавання образів [Електронний ресурс] / О. П. Андріюк, С. М. Чумаченко, І. В. Андріюк, М. M. Буряченко // Перспективи телекомунікацій 2019 : ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція, 15-19 квітня 2019. – С.330-332. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39992/1/29.pdf

Забара, А. В. Проблематика створення програмно-апаратного комплексу за вирощуванням культур в різних умовах / А. В. Забара, С. М. Чумаченко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : VІ Міжнародна науково-технічна Internet -конференція, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 246–247.

Зомбер, В. В. Розроблення експертномоделюючої системи для оцінки впливів техногенних чинників на стан екосистеми / В. В. Зомбер, С. М. Чумаченко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : VІ Міжнародна науково-технічна Internet -конференція, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 250–251.

Особливості інформаційної технології адаптивного управління станом обмеженої екосистеми / С. М. Чумаченко, Л. А. Пісня, А. О. Мошенський, М. Л. Сукало // Екологічна безпека : Проблеми і шляхи вирішення : Міжнародна науково-практична конференція, 9-13 вересня, 2019 р. – Харків : Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», 2019. – С. 292–298.

Підхід до аналізу «часу життя» вузла безпроводової сенсорної мережі / О. О. Шпанчук, О. І. Лисенко, С. М. Чумаченко, В. В. Прокопенко // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 лютого 2019 р., Краків, Польща. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 28–32.

Підходи до розробки інформаційної технології екологічного управління станом природно-техногенної геосистеми / С. М. Чумаченко, Л. А. Пісня, В. А. Дерман, А. В. Михайлова // Екологічна безпека : Проблеми і шляхи вирішення : Міжнародна науково-практична конференція, 9-13 вересня, 2019 р. – Харків : Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», 2019. – С. 288–291.

Попель, В. А. Інформаційна технологія для розпізнавання образів в дослідженнях структури ДНК живих організмів / В. А. Попель, С. М. Чумаченко // Проблеми інформатизації : сьома Міжнародна науково-технічна конференція, 13–15 листопада 2019 р. – Черкаси–Харків–Баку–Бельсько-Бяла : ЧДТУ, 2019. – С. 19.

Попель, В. А. Тенденції розвитку інформаційних технологій для дослідженнях ДНК живих організмів / В. А. Попель, С. М. Чумаченко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : VІ Міжнародна науково-технічна Internet-конференція, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 272.

Системний підхід до створення WEB-орієнтованої платформи для інформа-ційної системи управління замкну-тими екосистемами в умовах екстре-мального забруднен ня навколишнього середовища [Електронний ресурс] / С. М. Чумаченко, О. Г. Гуйда, О. П. Андріюк, В. Г. Іващенко // Вчені записки Таврійського Національного університету імені В.І.Вернадського  (технічні науки). – 2019. – Т. 30 (69), №1. – С. 172–175. – Режим доступу : https://v.gd/Volq2M

Турейчук, А. М. Використання безпровідних сенсорних мереж для контролю стану довкілля / А. М. Турейчук, С. М. Чумаченко, Т. О. Прищепа // Перспективи телекомунікацій 2019 : ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція, 15-19 квітня 2019. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 333.

Турейчук, А. М. Єдине інформаційне поле дистанційного моніторингу стану довкілля / А. М. Турейчук, С. М. Чумаченко, В. М. Петрова // Проблеми Інформатизації : 13 Міжнародна науково-технічна конференція, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : Державний Університет Телекомунікацій, 2019. – С. 124.

Турейчук, А. М. Контроль пересування об’єктів за допомогою безпроводових сенсорних мереж / А. М. Турейчук, О. І. Лисенко, С. М. Чумаченко // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 лютого 2019 р., Краків, Польща. – Київ : НУХТ, 2019. – С 70–73.

Чумаченко, С. М. Автоматизація контролю та проходження медоглядів співробітників закладу освіти [Електронний ресурс] / С. М. Чумаченко, О. В. Євтушенко, А. О. Сірик // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : VІ Міжнародна науково-технічна Internet-конференція, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 291–292. – Режим доступу : https://bit.ly/3EwP59f

Чумаченко, С. М. Інформаційна технологія екологічного управління станом природно-техногенної геосистеми / С. М. Чумаченко, В. А. Дерман // Проблеми Інформатизації : 13 Міжнародна науково-технічна конференція, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : Державний Університет Телекомунікацій, 2019. – С. 2.

Чумаченко, С. М. Інформаційно-аналітична система для проведення екологічної оцінки якості стану ґрунтових вод у зоні техногенного впливу міжнародного аеропорту «Бориспіль» [Електронний ресурс] / С. М. Чумаченко, О. П. Андріюк, В. В. Прокопенко // Вчені записки Таврійського Національного університету імені В.І.Вернадського  (технічні науки). – 2019. – Т. 30 (69), №1. – С. 165–171. – Режим доступу : https://is.gd/QnWWEy

Чумаченко, С. М. Підходи до моделювання ризиків і загроз виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури / С. М. Чумаченко, О. А. Лаптєв, А. В. Михайлова // Проблеми Інформатизації : 13 Міжнародна науково-технічна конференція, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : Державний Університет Телекомунікацій, 2019. – С. 35.

Чумаченко, С. М. Сучасні підходи до моделювання екологічного стану соціо-еколого-економічних систем та підтримки прийняття рішень в умовах надзвичайних ситуацій / С. М. Чумаченко, А. В. Форсюк, О. П. Андріюк // Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціо-еколого-економічних систем : X Міжнародна науково-практична конференція, 19-20 березня. – Київ : НАУ, 2019. – С. 174–178.

Лисенко, О. І. Математичне моделювання динаміки руху складеної системи БПЛА і мультисенсорів під час моніторингу зони надзвичайних ситуацій / О. І. Лисенко С. М. Чумаченко, О. М. Тесленко // Математичне та імітаційне моделювання систем : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції, до 100-річчя НАН України, 25-29 червня 2018 р. – Київ ; Чернігів : Жукін, 2018. – С. 5.

Методичні підходи до геоінформаційного аналізу еколого-техногенних загроз для вуглепромислових районів Донбасу (на прикладі ПАО «Лисичанськвугілля» та ДП «Первомайськвугілля») / А. І. Кодрик, Є. О. Яковлєв, С. М. Чумаченко, А. С. Парталян // Математичне моделювання в економіці. – 2018. – № 4. – С. 5–20.

Методологічні підходи до оцінювання природно-техногенних загроз виникнення надзвичайної ситуації від ураження шламонакопичувача промислових відходів хімічного виробництва фенольного заводу ТОВ НВО «Інкор і Ко» / С. М. Чумаченко, Л. А. Пісня, А. С. Парталян, Н. В. Лубенська // Екологічна безпека : проблеми і шляхи вирішення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-14 вересня 2018 р. – Харків, 2018. – С. 348–354.

Парталян, А. С. Інформаційні технології в задачах управління екологічною безпекою військових об’єктів / А. С. Парталян, С. М. Чумаченко // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2018. – Т. 29 (68), № 1 (2). – С. 7–12.

Чумаченко, С. М. Інформаційне забезпечення та застосування методів експертного оцінювання для управління природно-техногенною безпекою об’єктів критичної енергетичної інфраструктури / С. М. Чумаченко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали V Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 345–346.

Чумаченко, С. М. Інформаційно-телекомунікаційні технології як складник безпеки у сфері цивільного захисту / С. М. Чумаченко, А. В. Михайлова // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2018. – Т. 29 (68), № 1. – С. 40–44.

Deployment of wireless sensor networks using unmanned aerial vehicles in emergency areas / O. Lysenko, S. Chumachenko, S. Valuiskyi, V. Novikov // The international emergency management society. – 2017. – P. 51–55.

Лукашук, В. В. Розподілена база даних віртуальних координат вузлів / В. В. Лукашук, С. В. Валуйский, С. М. Чумаченко // Перспективи телекомунікацій (Проблеми телекомунікацій) : збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції. – 2017. – 3 с.

Лысенко, А. И. Способ размещения сенсоров в зоне чрезвычайной ситуации на базе беспилотных летательных аппаратов / А. И. Лысенко, Е. Н. Тачинина, С. Н. Чумаченко // Перспективи телекомунікацій (Проблеми телекомунікацій) : збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції. – 2017. – 3 с.

Михайлова, А. В. Методи експертної оцінки, як інструмент оцінювання характеристик інтегрованих систем моніторингу та оповіщення [Електронний ресурс] / А. В. Михайлова, О. М. Тесленко, С. М. Чумаченко // Актуальні проблеми забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки : матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції, 20-21 грудня 2017 р., м.Київ. – Київ : ДУТ, 2017. – С. 31-32. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/1019e30e-ae0d-403d-9bfb-55182d43aa03/content?authentication-token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlaWQiOiIzNzg0M2NkYy03Y2U5LTQwZmMtYWU1YS1kOGZiZmRiNmZjNzAiLCJzZyI6W10sImF1dGhlbnRpY2F0aW9uTWV0aG9kIjoicGFzc3dvcmQiLCJleHAiOjE3MDM1ODAxMjh9.JgRL7r4lqs4Ps5A7_QAsl5A95m5iMsO8f9mlWUBvNx8

Михайлова, А. В. Модель оценки качества интегрированных систем мониторинга и оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации / А. В. Михайлова, С. Н. Чумаченко // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – Вип. 8–1. – С. 76–80.

Мосов, С. П. Обґрунтування вимог до технічних характеристик засобів ведення розвідки пожеж із застосуванням безпілотних літальних апаратів [Електронний ресурс] / С. П. Мосов, С. А. Станкевич, С. М. Чумаченко // Цивільний захист та пожежна безпека. – 2017. – № 1. – С. 57-65. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/e1f91ecc-eda6-4d6d-b76a-1719d793d0fd/content?authentication-token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlaWQiOiIzNzg0M2NkYy03Y2U5LTQwZmMtYWU1YS1kOGZiZmRiNmZjNzAiLCJzZyI6W10sImF1dGhlbnRpY2F0aW9uTWV0aG9kIjoicGFzc3dvcmQiLCJleHAiOjE3MDM1ODAwODl9.QeLwCWwKIxu931wWjjPxYN4YoqE1o-7IXt5z99MtdWg

Чумаченко, С. М. Оцінювання загроз об’єктам критичної інфраструктури [Електронний ресурс] / С. М. Чумаченко, В. В. Троцько // Цивiльний захист та пожежна безпека. – 2017. – Вип. 1 (3). – С. 41–47. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/1f083c5f-5f2d-4802-9f87-c9075c572f31/content?authentication-token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlaWQiOiIzNzg0M2NkYy03Y2U5LTQwZmMtYWU1YS1kOGZiZmRiNmZjNzAiLCJzZyI6W10sImF1dGhlbnRpY2F0aW9uTWV0aG9kIjoicGFzc3dvcmQiLCJleHAiOjE3MDM1ODAwNDd9.qYnA5two5-9LeYnc5mSYg6Z5fOsYg-CeVnb7dgqDZn4

Features of unmanned aerial vehicles group dynamics and control / O. Tachinina, O. Lysenko, I. Uriadnikova, I. Alekseeva, S. Chumachenko // The safety management system 2016 : International conference, 22-27 february 2016. – Slovak Republic : Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Stefanik, 2016. – P. 391–397.

Method of injection of subminiature satellites with the aid of flying space launch facility based on An-124-100 and An-225 airplanes / O. M. Tachinina, A. V. Gusynin, O. I. Lysenko, S. M. Chumachenko // 4th International conference on methods and systems of navigation and motion control (MSNMC). – 2016. – С. 200–205.

The system of injection of subminiature satellites (nanosatellites) to near-EARTH orbit on the basis of АН-124-100 airplane / О. Tachinina, I. Chekanova, O. Lysenko, I. Alekseeva, S. Chumachenko // Перспективи телекомунікацій (Проблеми телекомунікацій) : збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції. – 2016. – 3 с.

Лисенко, О. І. Математична постановка задачі оптимізації руху групи квадрокоптерів / О. І. Лисенко, С. М. Чумаченко, О. М. Тачиніна // Технічна механіка. – 2016. – Вип. 1. – С. 74–83.

Лисенко, О. І. Умови оптимальності траєкторії руху носія при розміщенні сенсорів у зоні надзвичайної ситуації / О. І. Лисенко, О. М. Тачинина, С. М. Чумаченко // Технічна механіка. – 2016. – № 3. – С. 87–93.

Методика створення математичної моделі розподілу антипіренів в середині вогнезахищеної деревини / С. М. Чумаченко, С. В. Жартовський, О. М. Тітенко, В. В. Троцько // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2016. – Т. 26, Вип. 5.

Романченко, І. С. Моделі застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій на основі безпілотних авіаційних комплексів у надзвичайних ситуаціях / І. С. Романченко, О. І. Лисенко, С. М. Чумаченко, С. Л. Данилюк, В. І. Новіков, О. М. Тачиніна, П. І. Кірчу, С. В. Валуйський. – Київ : НАУ, 2016.

Чумаченко, С. Н. Методика создания математической модели энергетической составляющей химико-физических процессов, которые происходят в древесине при ее нагревании до начала фазы пламенного горения / С. Н. Чумаченко, С. В. Жартовский, А. Н. Титенко // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza. – 2016. – Vol. 44, Issue 4. – P. 131–137.