Бобрівник Катерина Євгенівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
23

Перелік опублікованих документів

Бобрівник, К. Є. Особливості кросплатформної та нативної розробки web-додатків / К. Є. Бобрівник // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 175-176.

Дісик, О. В. Розвиток процесорів Intel Core / О. В. Дісик, К. Є. Бобрівник // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 189-190.

Карплюк, С. С. Особливості завдання анімації у web-додатках / С. С. Карплюк К. Є. Бобрівник // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 200-201.

Костіна, А. В. Аналіз програмних засобів емуляції логічних схем / А. В. Костіна, К. Є. Бобрівник // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 205-206.

Кучеренко, М. В. Методи зменшення рівня шуму при опрацюванні зображень / М. В. Кучеренко, М. Р. Лихошва, К. Є. Бобрівник // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 101-102.

Сірик, В. А. Застосування згорткової нейронної мережі до розпізнавання образів / В. А. Сірик, К. Є. Бобрівник // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 119-120.

Бобрівник, К. Є. Системний підхід до підвищення кваліфікації працівників на основі сценарного моделювання / К. Є. Бобрівник, М. П. Костіков // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : ІІІ Міжнародна науково–практична конференція, 25–26 січня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 42–45.

Povorozniuk, N. The Application Of Wavelet Analysis To Measure Distortion Power Grid / K. Bobrivnyk, N. Povorozniuk // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2019) : XXVII Міжнародна науково-практична конференція, 15-17 травня 2019 р. – Харків : ХПІ, 2019. – Ч. 3. – С 7.

Бобрівник, К. Є. Дистанційне вивчення інженерних дисциплін на основі платформи Moodle / К. Є. Бобрівник, Н. І. Поворознюк // Ювілейна LXXV наук. конф. професорсько-викладацького сладу, асп., студ. та співробітників відокремлених структурних підрозділів ун-ту, присвячена 75-річчю з дня заснування університету, 15–17 травня. – Київ : НТУ, 2019. – Т. 2. – С. 458.

Поворознюк, Н. І. The Application of Wavelet Analysis to Measure Distortion Power Grid / Н. І. Поворознюк, К. Є. Бобрівник // Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2019) : XXVII Міжнародна науково-практична конференція, 15-17 травня 2019 р. – Харків : ХПІ, 2019. – Ч. 3. – С. 425.

Бобрівник, К. Автоматизоване робоче місце менеджера компанії з організації стажувань і навчання за кордоном / К. Бобрівник, М. Кіктєв, В. Мішура // Енергетика та автоматика. – 2018. – № 4. – С. 123–135.

Бобрівник, К. Є. Моделювання складних систем в економіці і освіті : монографія / К. Є. Бобрівник, С. В. Грибков, К. Ю. Чорнобай. – Черкаси : Вовчок О. Ю., 2018. – 300 с.

Бобрівник, К. Є. Проектування моделі предметної області для інформаційної підтримки вивчення технічно-технологічних дисциплін [Електронний ресурс] / К. Є. Бобрівник, С. В. Грибков, К. Ю. Чорнобай // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : ДВНЗ Криворізький національний університет, 2018. – Т. XVI. – С. 41–46. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27757/1/3.pdf

Мішура, В. Інформаційна система підбору закладів для навчання і стажування за кордоном / В. Мішура, К. Бобрівник, М. Костіков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 329.

Поворознюк, Н. І. Розроблення структури системи адаптивного контролю декларативних і процедурних знань студентів-інженерів / Н. І. Поворознюк, К. Є. Бобрівник // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали V Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції, 22 листопада 2018. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 325.

Бобрівник, К. Є. Проектування модуля формування набору індивідуальних завдань для студентів при вивченні технічних дисциплін [Електронний ресурс] / К. Є. Бобрівник, С. В. Грибков, К. Ю. Чорнобай // Автоматика – 2017 : XXIV Міжнародна конференція з автоматичного управління, 13–15 вересня. – К. : НУБіП, 2017. – 2017. – С. 225–226. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26858/1/1.pdf

Поворознюк, Н. І. Проектування бази даних модуля студента у системі підтримки вивчення дисциплін [Електронний ресурс] / Н. І. Поворознюк, К. Є. Бобрівник, С. В. Грибков // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – № 23. – С. 7–15. – Режим доступу : https://bit.ly/32Xzvp9

Бобрівник, К. Є. Інформаційна технологія підтримки вивчення інженерно–технічних і технологічних дисциплін [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.06 «Інформаційні технології» / Бобрівник Катерина Євгенівна. – Київ, 2016. – 24 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24580/1/Bobrivnyk_autoref_2016-11.pdf