Шаруда Світлана Сергіївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
17

Перелік опублікованих документів:

The use of stm32f103xx microcontroller to create and prototype low cost laboratory experiments / S. Sharuda, O. Sharuda, S. Kirichuk, N. Savitskaya, S. Shved // Automation 2022: New Solutions and Technologies for Automation, Robotics and Measurement Techniques : conference proceedings, 16 April. – 2022. - Р. 184-195.

Гончарова, Н. Е. Використання «зеленої енергетики» в готельно-ресторанному господарстві / Н. Е. Гончарова, С. С. Шаруда // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 56–58.

Москаленко, Д. М. Технологія пакування продукції в модифікованому газовому середовищі як інновація в ресторанному бізнесі / Д. М. Москаленко, С. С. Шаруда // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 148–150.

Паньков, Д. В. Автоматизоване управління якістю продукції хлібопекарського виробництва на основі принципів кваліметрії [Електронний ресурс] / Д. В. Паньков, В. Д. Кишенько, С. С. Шаруда // Наука, технології, інновації : Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2018. – № 1, Т. 29 (68). – Ч. 2. – С. 1–5. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28323/1/Pankov_21.pdf

Патент на корисну модель № 103987 UA, МПК G05D 27/00 (2005.01), G06N 5/00, A21C 14/00 Спосіб автоматичного багатоцільового керування процесом приготування тіста [Електронний ресурс] / Кишенько В. Д., Шаруда С. С., Заєць І. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201506040 ; заявл. 18.06.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22732/2/103987.pdf