Основи розрахунку матеріалів на міцність і жорсткість

   Башта, А. В. Основи розрахунку матеріалів на міцність і жорсткість : підручник / А. В. Башта. – Київ : Фенікс, 2022. – 460 с. – ISBN 978-966-2523-46-1.

 

   Підручник містить основи теоретичних викладок дії зовнішніх сил, що підтверджуються також експериментальними даними. Наука про міцність і деформативність матеріалів являє основу всіх інженерних розрахунків елементів конструкцій. Розглядаються фізикомеханічні властивості матеріалів, напруження і деформації під час розтягу (стиску), зсуву, згину, кручення в умовах як простого навантаження так і складного опору в статично визначних і невизначних стержневих, балкових та рамних пружних систем. Вивчаються основи стійкості конструкційних елементів, напружено-деформований стан матеріалів під час коливань та дії циклічних і динамічних навантажень пружних систем.

Обрати мову