Органічна хімія

Органічна хімія : підручник / С. А. Воронов, В. А. Дончак, А. М. Когут ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 488 с. – ISBN 978-966-941-593-6.

 

У підручнику стисло викладено основи квантово-механічної теорії будови атома, хімічних зав’язків, взаємного впливу атомів у молекулах органічних речовин, взаємозв’язку структури та реакційної здатності молекул. Розглянуто типові механізми реакцій, природу інтермедіатів, чинники, що впливають на їхню стабільність. Значну увагу приділено основам стереохімії та кислотно-основним властивостям органічних сполук. Наведено відомості про промислові та лабораторні методи одержання найважливіших класів органічних речовин, їх фізичні та хімічні властивості з позицій сучасної квантової хімії. Вказано галузі застосування окремих представників органічних сполук, розглянуто деякі аспекти їхнього впливу на організм людини та довкілля.

Обрати мову