Оптимізаційні рішення для автоматизованого управління складними технологічними комплексами

   Луцька, Н. М. Оптимізаційні рішення для автоматизованого управління складними технологічними комплексами : монографія / Н. М. Луцька, Н. А. Заєць, Л. О. Власенко. – Київ : Ліра-К, 2022. – 328 с. – ISBN 978-617-520-391-0.

 

   Харчова промисловість є однією з провідних галузей агропромислового комплексу, перед якою стоять завдання підвищення ефективності виробництва, поліпшення якості продукції та впровадження ресурсоефективних технологій. Організація технологічного процесу та ефективність функціонування харчових виробництв неможлива без використання відповідного електротехнічного комплексу: систем управління, енергопостачання та електротехнічного обладнання. У зв’язку з постійним зростанням можливостей систем автоматизованого управління, актуальною є задача комплексного підходу до забезпечення необхідної ефективності функціонування електротехнічних комплексів неперервних виробництв.

   У монографії представлено результати сучасних досліджень низки оптимізаційних рішень для виробничих задач харчового підприємства. Наведені приклади реалізації виробничих задач на основі сценарних та онтологічних підходів. Обговорюються математичні моделі технологічних процесів, що використовуються для синтезу робастних систем керування. Розглянуті приклади синтезу робастних систем для конкретних технологічних процесів харчових виробництв. Досліджено застосування штучного інтелекту для управління складними технологічними процесами та комплексами. Розроблено методику формування стратегій для ефективного функціонування електротехнічних комплексів харчових виробництв.

Обрати мову