Облік і контроль в бюджетних установах

Облік і контроль в бюджетних установах : підручник / Т. Г. Мельник, О. Л. Михальська, С. І. Травінська, Є. А. Фещенко. – Київ : Кондор, 2023. – 460 с.

 

Підручник розроблено для забезпечення навчального процесу з підготовки студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти. У підручнику викладено теоретичні та практичні основи організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками бюджетних коштів – бюджетними установами відповідно до вимог НП(С)БО в державному секторі. Також розглянуто основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, зокрема державного внутрішнього фінансового контролю розпорядників бюджетних коштів. Підручник містить теоретичний матеріал до кожного розділу, перелік ключових понять і термінів, практичні завдання та питання для перевірки знань, що включає роботу з категорійним і понятійним апаратами, тестові завдання.

Статтею 56 Бюджетного кодексу України передбачено, що бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Міністерством фінансів України.

Обрати мову