Нові високоефективні методи очищення води від розчинних та нерозчинних полютантів

Нові високоефективні методи очищення води від розчинних та нерозчинних полютантів : монографія / І. М. Трус, В. В. Галиш, М. І. Скиба, Я. В. Радовенчик, М. Д. Гомеля. – Київ : Кондор, 2023. – 272 с.

 

Результатом роботи є створення на основі наукового пошуку та практичних випробувань систем (методів, матеріалів) очищення питної та стічних вод різного походження для комплексного контролю якості води, моніторингу гідроекосистем, створення нових екологічно безпечних процесів та підходів до очищення води, організації ресурсоощадних систем водоспоживання. Проведені фундаментальні та прикладні дослідження способів водопідготовки та очищення стічних вод: реагентними, мембранними, електрохімічними, плазмохімічними методами, високоефективними модифікованими сорбентами на основі оксигідроксидів металів та екологічно безпечними комбінованими біосорбентами на основі компонентів рослинної сировини, модифікованими неорганічними нанокластерами/наночастинками металів знезаражуючої дії. Розвинуто й поглиблено теоретичні уявлення про механізми дії розроблених матеріалів. Розроблені методи демінералізації води є конкурентно-спроможними в порівнянні із закордонними аналогами. Наукові результати стали основою створення високоефективних способів водопідготовки та очищення стічних вод.

Обрати мову