Кібербезпека: ризики та заходи

Кібербезпека: ризики та заходи : навчальний посібник / Ю. П. Лісовська. – Київ : Кондор, 2021. – 272 с.

 

У навчальному посібнику розкрито кібербезпеку як інноваційну систему віртуальності сучасного інформаційного простору. Показано правову ентропію як кібербезпекове явище якісно нового семантичного стану особи, держави та суспільства в процесі їх самовизначення. Акцентовано, що кібербезпекове управління інвестиційним ризиком є якісним забезпеченням антикорупційної інфраструктури України та країн світу. При цьому автор передбачає нову загрозу – аерокосмічний тероризм. В результаті цього, мають бути створені якісно нові наносупутники.

На сучасному етапі новітніх інформаційних технологій актуального значення набуває кібербезпека, що містить у собі міжвідомчий характер у глобалізованому світі. Адже кібербезпека є правозахисним проявом сучасного віртуального світу на тлі інноваційного розвитку інформаційних технологій в системі законного капіталу.

Обрати мову