Інтегровані технології та енергозбереження. – 2023. – № 2

Основні теми номеру:

 

Використання гетерогенної системи фентона для очищення органовмісних стічних вод

Курилець О. Г., Макідо О. Ю., Хованець Г. І., Васійчук В. О.

У зв’язку з обмеженою кількістю запасів прісної води на Землі (запас доступної прісної води на планеті становить всього 5-6 тис. м3 на душу населення) проблема охорони гідросфери невпинно загострюється, хоча для її вирішення людство прикладає чималих зусиль. Окремо слід відзначити проблему очищення стічних вод від органічних сполук, які особливо небезпечні для навколишнього середовища унаслідок комплексного впливу і непрогнозованості наслідків за рахунок кумулятивного ефекту (прогресуюче збільшення вмісту шкідливих сполук у кожній наступній ланці трофічного ланцюга). Серед таких забруднювачів чільне місце займають органічні барвники, які широко застосовують у різних галузях економіки та в побуті, а також стоки практично усіх харчових підприємств (молочні, оліє- та м’ясопереробні, пивні тощо).

Аналітичний огляд сучасних нетрадиційних джерел енергії

Селіхов Ю. А., Горбунов К. О., Самойлов А. В., Стасов В. А.

Криза 70-х років змусила розвинуті держави підрахувати запаси традиційних джерел енергії та виявилося, що ці запаси не безмежні. Це призвело до необхідності шукати нові, і переважно відновлювані джерела енергії. Найбільш корисним виявиться поєднання кількох видів енергії, одержуваної при згорянні кам’яного вугілля, сонячної теплової та фотоелектричної енергії, енергії вітру, атомного ядра, океану, енергії, що видобувається з біомаси, та деяких інших джерел. За існуючого рівня науково-технічного прогресу енергоспоживання може бути покрите лише за рахунок використання органічних палив (вугілля, нафта, газ), гідроенергії та атомної енергії. Однак, за результатами численних досліджень, органічне паливо в недалекому майбутньому може задовольнити запити світової енергетики лише частково. Решта енергопотреби може бути задоволена за рахунок інших джерел енергії – нетрадиційних та відновлюваних.

Моделювання коливань молекул води за допомогою моделі двочастотного маятника в ЯН-теллерівському потенціалі

Малафаєв М. Т., Гапонова О. О.

Вода та її фізико-хімічні властивості широко обговорюються у літературі. Для прояснення цих властивостей та їх аномалій розглядаються різні теоретичні моделі, проводяться комп’ютерні експерименти з її молекулами. Метод молекулярної динаміки дозволяє оцінити взаємодії всередині ансамблю з молекул води. Однак він не розглядає обертальні коливання молекул, наявність та причини вигину міжмолекулярних водневих зв’язків, що важливо для розуміння причин аномалій властивостей води, наявності великої амплітуди коливань протонів молекули у напрямку, що перпендикулярний до осі зв’язку.

Аналіз методів очищення відхідних газів від двооксиду сірки

Дзевочко О. М., Подустов М. О., Дзевочко А. І., Пашко А. І.

Двооксид сірки є одним із найпоширеніших компонентів шкідливих викидів в атмосферу. Великі його кількості викидаються в атмосферу у виробництві сірчаної кислоти, при спалюванні високосірчистого палива в теплоенергетичних установках, у сучасних виробництвах ПАР, наприклад, у відхідних газах, сірчанокислотних виробництв вміст двооксиду сірки досягає 0,2-0,3 %.

Технологічний комплекс вторинної конденсації виробництв аміаку як об’єкт системного аналізу

Бабіченко А. К., Кравченко Я. О., Бабіченко Ю. А., Красніков І. Л., Лисаченко І. Г.

Сучасні виробництва аміаку становлять собою складні енерготехнологічні великотоннажні комплекси, що побудовані за традиційно прийнятою майже в усіх країнах схемою з двохступеневою схемою конденсації продукційного аміаку у відділенні синтезу. Застосування апаратів повітряного охолодження на першій стадії конденсації у зв’язку із сезонними та добовими коливаннями температури атмосферного повітря призводить до зміни теплового навантаження на подальшу вторинну конденсацію.

Вивчення біологічно-активних полімерних гідрогелів для регулювання водно-ліпідного балансу

Лебедєва К. О., Черкащина Г. М., Савченко Д. О., Матюхов Д. В., Лебедєв В. В.

Гідрогелі – це тривимірні полімерні мережі, скріплені поперечно-зв’язаними ковалентними зв’язками та слабкими когезійними силами у формі водневих або іонних зв’язків. Цей клас гідрофільних полімерних матеріалів демонструє притаманну здатність набухати у воді та інших відповідних розчинниках і здатний поглинати та утримувати понад 10 % своєї ваги у воді в структурі гелю. Гідрогелі разом з іншими хімічними сполуками можуть становити біологічно-активну композицію, яка може знаходити кілька місцевих застосувань на тілі та поверхні волосся. Гідрогелі виявляють високу здатність до набухання у воді або водних розчинах. Завдяки великій кількості поглиненої води ці структури можуть бути схожі на тканини людського тіла, оскільки деякі тканини людини дійсно містять велику кількість води. Ця висока здатність до набухання призводить до того, що гідрогелі знаходять широку сферу використання в різних біомедичних застосуваннях, таких як тканинна інженерія, регенеративна медицина та доставка ліків.

Інноваційні технології проектування сучасного мінівинзаводу з урахуванням теруару для Піно Нуар

Ходаков O. Л.

Всесвітня практика показує яскравий приклад розумності індивідуального підходу до якості вин з урахуванням особливостей як технології та сортів винограду, так і теруару, в якому він був вирощений. Саме такий підхід дозволяє досить точно диференціювати якість вин, надаючи їм відповідний статус на найкращих виноробних підприємствах. Звичайно, якщо вони дотримуються суворих правил щодо підтримки якості майбутнього вина на всіх етапах, починаючи з методу проведення сільськогосподарських технологій вирощування винограду, закінчуючи розливом. Саме на цьому заснована класифікація вин контрольованих найменувань за походженням у всіх винних державах Старого світу, та й не тільки. Зрозуміло, за умови підтвердження його якості відповідним веденням агротехніки вирощування винограду та технології виробництва вин, що відображено в законодавчій базі цих країн.

Обрати мову