Фізична та колоїдна хімія

Фізична та колоїдна хімія : навчальний посібник / С. О. Самойленко, Н. О. Отрошко, О. Ф. Аксьонова, В. О. Добровольська ; Харківський державний університет харчування та торгівлі. – Харків : Світ Книги, 2024. – 340 с. – ISBN 978-966-2678-55-0.

 

Наведено теоретичні аспекти хімічної термодинаміки, фізико-хімічних властивостей розчинів, електрохімії, хімічної кінетики. Велику увагу приділено питанням, пов’язаним з колоїдною хімією, а саме: поверхневим явищам та адсорбції, дисперсним системам, мікрогетерогенним харчовим системам та ВМС. Матеріал посібника дозволяє ознайомитися з теоретичними основами найбільш поширених фізико-хімічних методів, які застосовуються під час виробництва та контролю якості харчової продукції.

Обрати мову