Фізична хімія

Фізична хімія : теорія і задачі : навчальний посібник / Л. Б. Цвєткова. – 3-тє видання перероблено і доповнено. – Київ : Каравела, 2023. – 415 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2229-40-8.

 

Навчальний посібник охоплює увесь курс фізичної хімії. До кожного розділу подано теоретичний матеріал, який містить відомості, необхідні для розв’язування задач, основні розрахункові формули. Значне місце відведено розв’язуванню типових задач. Містить також достатньо великий набір задач для самостійного розв’язування студентами.

Обрати мову