Енерго- та ресурсозбереження в тваринництві

Енерго- та ресурсозбереження в тваринництві : підручник / Б. В. Болтянський, О. Г. Скляр, Р. В. Скляр, Н.І. Болтянська, С.В. Дереза – Київ : Кондор, 2020. – 404 с.

 

Енерго- та ресурсозбереження в тваринництві – вагома складова частина навчальної дисципліни «Машиновикористання в тваринництві», що визначає комплекс організаційних, правових, наукових, виробничих, технічних, інформаційних і економічних заходів, реалізацію яких спрямовано на ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів і нетрадиційних відновлюваних джерел енергії при виробництві продукції АПК, зокрема галузі тваринництва.

Рівень розвитку енергетики має визначальний вплив на стан економіки кожної держави. Тому небезпідставно енергетичну незалежність пов’язують з національною безпекою.

На початку XXI століття в енергетиці України ще залишилась невирішеною ціла низка складних проблем. Однією з таких проблем є енергозбереження. Раціональне використання енергоресурсів дає потрійний ефект – зменшує негативний вплив об’єктів паливно-енергетичного комплексу на екологію, заощаджує кошти виробників і споживачів енергетичних ресурсів, виховує у людей відповідну культуру поведінки по відношенню до того, що ми залишимо нащадкам.

Обрати мову