Економіка України. – 2023. – № 5 (738)

Основні теми номеру:

 

Бренди у сфері інтелектуальної власності

В. К. Хаустов

doi.org/10.15407/economyukr.2023.05.003

Розглянуто проблемні аспекти стратегічного розвитку сфери інтелектуальної власності України в контексті імплементації досвіду провідних компаній країн світу щодо використання брендів як індикаторів вартості нематеріальних активів. Проведено порівняльний аналіз відомих рейтингів вартості брендів у світі та в Україні. Обґрунтовано неефективність національної інноваційної по­літики і політики у сфері інтелектуальної власності.

Соціально-економічні мультиплікативні ефекти від реалізації великих інфраструктурних проектів для української економіки

О. І. Никифорук, О. М. Стасюк, Н. О. Федяй

doi.oig/10.15407/ economyukr.2023.05.023

Розглянуто питання важливості й необхідності проведення оцінки соціально-економічних мультиплікативних ефектів від реалізації інвестицій у великі інфраструктурні проєкти для економіки України. Розкрито основні аспекти методичного підходу такої оцінки. Наведено результати апробації методологічного підходу на основі розрахунків соціально-економічних ефектів від реалізації великого інфраструктурного проєкту будівництва споруди підприємства електроенергетики.

Активи інформаційних технологій: ідентифікація, інтеграція і відображення в обліку

Г. В. Нашкерська

doi.org/10.15407/economyukr.2023.05.035

Визначено вплив активів інформаційних технологій на реалізацію обраної стратегії діяльності підприємств. Розкрито головні напрями інвестування підприємств у ІТ-активи для забезпечення стратегії розвитку й очікувані переваги в результаті інтеграції з активами діяльності. Встановлено, що ІТ-активи є високотехнологічними, тому в складі одного об’єкта обліку є одночасно фізична і нематеріальна компоненти, терміни використання і зміни вартості яких можуть бути різними. Показано, що визнання ІТ-активів у складі основних засобів або нематеріальних активів здійснюється підприємством на основі судження і суттєво впливає на балансову вартість необоротних активів.

Можливості гармонізації платіжного простору України: інституційний аспект

О. Л. Яременко, В. О. Корнівська

doi.org/10.15407/economyukr.2023.05.051

На основі інституційного аналізу світового досвіду впровадження cashless-економіки показано її амбівалентний характер. Доведено, що більш адекватною змісту і характеру сучасного трансформаційного переходу є модель портфельного підходу до ліквідних активів, яка передбачає раціональну пропорцію між безготівковими і готівковими розрахунками суб’єктів на основі оцінки вигід і ризиків.

Обрати мову