Борошняні кондитерські вироби: технологія та устаткування

   Борошняні кондитерські вироби: технологія та устаткування : навчальний посібник / В. І. Оболкіна, С. Д. Дудко, Є. Б. Сидорченк, Ю. Г. Кожанов ; Нац. ун-т харч. технол. Ін-т післядипломної освіти. – Київ : Інкос, 2021. – 350 с. – ISBN 978-617-598-143-6.

 

   Кондитерська галузь України є однією з найбільш рентабельних галузей харчової промисловості, яка має велику питому вагу у виробництві продовольчих товарів і вносить значні суми в бюджет країни. У сучасних економічних умовах, коли на вітчизняний ринок надходить велика кількість імпортних товарів, поліпшення споживних властивостей кондитерських виробів, створення високоефективних технологій, що швидко реагують на ринок, – завдання першочергової важливості. Підвищення якості кондитерських виробів – це комплексна проблема, яка передбачає удосконалення структури виробництва, планування, організації праці, прискорення темпів науково-технічного прогресу, а також створення економічних факторів впливу на діяльність підприємства.

   У посібнику розглянуті особливості технологічних процесів та наведене сучасне устаткування для вироблення широкого асортименту борошняних кондитерських виробів: цукрового, здобного, затяжного печива, крекерів, галет, пряників, вафель, виробів з листкового тіста, кексів, тортів та тістечок.

Обрати мову