Базові засади веб-розробки

Юрчак, І. М. Базові засади веб-розробки : лабораторний практикум : навчальний посібник / І. М. Юрчак, Н. В. Гузинець ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Магнолія 2006, 2023. – 184 с. – ISBN 978-617-574-247-1.

 

До посібника увійшли методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Глобальні інформаційні мережі», питання для самоперевірки і термінологічний словник. Методичні вказівки до лабораторних робіт містять теоретичні матеріали, покрокові інструкції для виконання, варіанти індивідуальних завдань, контрольні питання, вимоги до звітів, електронні джерела інформації, рекомендовану літературу.

Обрати мову