Алгоритми та структури даних

Шаховська, Н. Б. Алгоритми та структури даних : навчальний посібник / Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Магнолія 2006, 2024. – 215 с. – ISBN 978-966-2025-95-8.

 

У посібнику розглядаються статичні й динамічні структури даних і методи роботи з деревами та графами. Проаналізовано алгоритми пошуку та сортування.

Уводиться поняття хеш-функції та подаються правила її вибирання.

Проаналізовано поняття обчислювальної складності, визначено класи алгоритмів та задач.

Обрати мову