http://library.nuft.edu.ua/onlinebooks/knop/darvint3.jpg Дарвинъ, Ч.
Собраніе сочиненій: въ четірехъ томахъ. Т. 1 / Ч. Дарвинъ ; Пер. И. Сеченов, А. О.Ковалевский. — 2-е изд. — СПб. : Складъ изд. и кн. магазинъ для иногороднихъ О.П.Поповой, 1898. — 341с. — (Издание О.Н.Поповой).”

http://library.nuft.edu.ua/onlinebooks/knop/darvint2.jpg Дарвинъ, Ч.
Собраніе сочиненій: въ четірехъ томахъ. Т. 2 / Ч. Дарвинъ ; Пер. И. Сеченов, А. О.Ковалевский. — 2-е изд. — СПб. : Контора изд. и кн. магазинъ О.П.Поповой, 1899. — 684 с. : Портр. Дарвина и 28 рис. — (Издание О.Н.Поповой).”

http://library.nuft.edu.ua/onlinebooks/knop/darvint3.jpg Дарвинъ, Ч.
Собраніе сочиненій: въ четірехъ томахъ. Т. 3 / Ч. Дарвинъ ; Пер. И. Сеченов, А. О.Ковалевский. — СПб. : Контора изд. и кн. магазинъ О.П.Поповой, 1900. — 572 с. — (Издание О.Н.Поповой).”

http://library.nuft.edu.ua/onlinebooks/knop/darvint4.jpg Дарвинъ, Ч.
Собраніе сочиненій: въ четірехъ томахъ. Т. 34 / Ч. Дарвинъ ; Пер. И. Сеченов, А. О.Ковалевский. — СПб. : Контора изд. и кн. магазинъ О. П. Поповой, 1901. — 650 с. — (Издание О. Н. Поповой).”
Інша мова...