Семінари та тренінги

Пропонуємо користувачам скористатись послугою замовлення семінарів. Якщо потрібної Вам теми немає в переліку – Ви можете запропонувати власну. Форма для замовлення семінарів

Ключові питання:

 • Пошук у Google Академії.
 • Показники Google Академії.
 • Бібліометричний профіль вченого.
 • Бібліометрика української науки.

    Тривалість 40 хв.

Ключові питання:

 • Профіль автора та його коригування в базі даних Scopus.
 • Пошук документів в базі даних Scopus.
 • Профіль організації в базі даних Scopus.
 • Джерела, які індексуються базою даних Scopus.
 • Журнальні метрики цитування.

    Тривалість 40 хв.

Ключові питання:

 • Інституційний репозитарій
 • Інформаційні ресурси сайту НТБ НУХТ.
 • Наукові ресурси відкритого доступу

    Тривалість 20 хв.

Ключові питання:

 • Використання електронного каталогу бібліотеки в навчальному процесі.
 • Пошук літератури по дисциплінам.
 • Завантаження повнотекстової навчальної літератури через електронний каталог.
 • Оn-line замовлення літератури.

    Тривалість 20 хв.

Ключові питання:

 • Структура та система обслуговування в бібліотеці.
 • Правила користування бібліотекою.
 • Довідково-пошуковий апарат.
 • Послуги та сервіси бібліотеки.

    Тривалість 30 хв.

Ключові питання:

 • Сучасні методи підбору та аналізу наукового видання.
 • Рекомендації щодо оформлення публікації у науковому виданні.
 • Основні поняття міжнародного стандартного номеру серіального видання (ISSN), ідентифікатора цифрового об'єкта DOI.
 • Використання транслітерації при оформленні списку використаних джерел в публікації.

    Тривалість 45 хв.

Ключові питання:

 • Оформлення посилань в наукових роботах згідно ДСТУ 8302:2015. «Інформація та документація. Бібліографічне посилання».
 • Правила складання бібліографічних посилань та розміщення їх у документах.
 • Оформлення списку літератури до наукових робіт.
 • Використання електронних ресурсів у наукових роботах, які представлені на Web-сайті бібліотеки.

    Тривалість 50 хв.

Ключові питання:

 • Оформлення посилань в наукових роботах згідно ДСТУ 8302:2015. «Інформація та документація. Бібліографічне посилання».
 • Правила складання бібліографічних посилань та розміщення їх у документах.
 • Оформлення списку літератури до наукових робіт.
 • Використання електронних ресурсів у наукових роботах, які представлені на Web-сайті бібліотеки.

    Тривалість 50 хв.

Ключові питання:

 • Проблема вірного розпізнавання документів конкретного автора.
 • Системи унікальних ідентифікаторів науковців.
 • Як поєднати різні ID?.
 • Переваги ORCID ID.
 • Створення та налаштування облікового запису ORCID ID.

    Тривалість 30 хв.