Сафонов Юрій Миколайович

Статистичні показники (станом на 01.08.2022 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
5
2
3

Перелік опублікованих документів:

Гуткевич, С. О. Міжнародна економіка : підручник / С. О. Гуткевич, М. Д. Корінько, Ю. М. Сафонов. – 3-е вид., перероблене та доповнене. – Діса Плюс, 2021. – 428 с.

Entrepreneurship education management in the context of global changes in economy / I. Markina, Y. Safonov, O. Zhylinska, T. Gaidai, Y. Kahanov // Journal of Entrepreneurship Education. – 2019. – Vol. 22, Issue 6.

Defining the dimensions of national security, financial securityand food supply chain in Ukraine / I. Markina, Y. Safonov, O. Zhylinska, D. Diachkov, E. Varaksina // International Journal of Supply Chain Management. – 2018. – № 7 (6). – P. 608–620.

Education management in Ukraine in the context of global economic transformations / I. A. Markina, Y. N. Safonov, O. I. Zhylinska, T. V. Gaidai // European Research Studies Journal. – 2018. – Vol. 21, Special Issue 3. – P. 317–332. DOI: 10.35808/ersj/1384

Safonov, Y. Evolution and modern tendencies in the theory of leadership / Y. Safonov, Y. Maslennikov, N. Lenska // Baltic journal of economic studies. – 2018. – Vol. 4, Issue 1. – P. 304–310. DOI: 10.30525/2256-0742/2018-4-1-304-310.

Сафонов, Ю. М. Механізм державного регулювання фінансово-економічних процесів / Ю. М. Сафонов, Г. С. Григор'єв // Ефективна економіка. – 2018. – № 1.

Safonov, Y. Time management and its implementation at production companies / Y. Safonov, Y. Maslennikov, A. Kashubskyi // Baltic journal of economic studies. – 2017. – Vol. 3, Issue1. – P. 82–87.

Енциклопедичний словник економіста-міжнародника : концептуальні підходи, терміни, визначення, неологізми / С. О. Гуткевич, І. Г. Оніщенко, М. І. Пугачов, Ю. М. Сафонов, А. С. Соломко, П. О. Сидоренко. – 2-е видання. – Харків : Діса плюс, 2017. – 310 с.

Сафонов, Ю. М. Стратегічний менеджмент в системі транспортної галузі / Ю. М. Сафонов, Є. І. Масленніков, А. А. Кашубський // Економічний вісник університету. – 2017. – № 34/1. – С. 91–97.

Сафонов, Ю. М. Аналітичне забезпечення оперативного та стратегічного планування економічних результатів діяльності промислового підприємства / Ю. М.Сафонов, О. В. Побережець // Економічний вісник університету. – 2016. – Вип.28(1). – С. 67–77.

Сафонов, Ю. Удосконалення механізмів надання соціальних послуг в умовах децентралізації / Ю. Сафонов, М. Патинська // Модернізація управління національною економікою : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 листопада 2016 р., м. Київ. – Київ : КНЕУ, 2016. – C. 167–172.

Сафонов, Ю. Реалізація організаційно-економічного механізму фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації / Ю. Сафонов, Ю. Осадчук // Модернізація управління національною економікою : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 листопада 2016 р., м. Київ. – Київ : КНЕУ, 2016. – C. 273–278.