Русан Віталій Миколайович

Статистичні показники (станом на 01.08.2022 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
49
11

Перелік опублікованих документів:

Русан, В. М. Пріоритети агропромислового комплексу / В. М. Русан // Інвестиційна пріоритетність галузей економіки : монографія / С. О. Гуткевич, О. О. Шеремет, Г. М. Завадських та інші ; за заг. ред. проф. Гуткевич С. О. – Харків : Діса Плюс, 2021. – 208 с.

Русан, В. М. Пріоритетні напрями розвитку інфраструктури аграрного ринку в Україні / В. М. Русан // Проблеми формування продовольчих систем : матеріали круглого столу кафедри Міжнародної економіки ННІ економіки і управління. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 76–79.

Русан, В. М. Інституційні засади розвитку аграрного сектору у контексті забезпечення економічної безпеки держави / В. М. Русан, О. П. Дяченко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2019. – Вип. 2. – С. 117–122.

Русан, В. М. Стан і проблеми відтворення трудового потенціалу аграрного сектору економіки України / В. М. Русан, Л. А. Жураковська // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2019. – Вип. 4. – С. 78–88.

Кушнір, С. О. Теоретичні основи використання дефініції «економічна безпека» в аграрному секторі / С. О. Кушнір, В. М. Русан // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2018. – Вип. 4 (16). – С. 028–035.

Русан, В. М. Стан та напрями підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення в Україні / В. М. Русан // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2017. – Вип. 1. – С. 137–145.

Фінансове забезпечення інноваційного розвитку пріоритетних галузей аграрного виробництва / А. І. Лівінський, О. В. Ніколюк, В. М. Русан, А. И. Ливинский, Е. В. Николюк, В. М. Русан // Фінансові дослідження. – 2017. – № 1. – С. 180–185.

Русан, В. М. Оцінка перспектив та можливостей для агропромислового комплексу України внаслідок підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом / В. Русан // Економічний дискурс. – 2016. – Вип. 1. – С. 31–42.

Русан, В. М. Розвиток інституціонального забезпечення реформування земельних відносин в Україні / В. М. Русан // Економіка та суспільство. – 2016. – С. 87.

Русан, В. М. Стан та перспективи розвитку кредитної кооперації в Україні / В. М. Русан // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – Вип. 6. – С. 105–111.