Рудая Марина Ігорівна

Статистичні показники (станом на 01.08.2022 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
30
6

Перелік опублікованих документів:

Жолобецька, М. Б. Особливості проведення судово-економічних експертиз, пов’язаних із фінансовою можливістю підприємств і організацій погашати заборгованість з виплати заробітної плати / М. Б. Жолобецька, М. І. Рудая // Криміналістика і судова експертиза. – 2021. – Вип. 66. – С. 889–902.

Рудая, М. І. Методологічні підходи до вибору ставки дисконтування у дослідженнях експертів-економістів / М. І. Рудая, Т. В. Паєнтко // Криміналістика і судова експертиза. – 2021. – Вип. 66. – С. 845–860.

Рудая, М. І. Організація дистанційного навчання у закладах вищої освіти / М. І. Рудая // Актуальні проблеми : студент в системі сучасної освіти : матеріали ХХ Ювілейного круглого столу з міжнародною участю, 15 жовтня 2020. – Київ : НУХТ, 2020.

Рудая, М. І. Організація проведення експертиз та експертних досліджень з оплати праці / М. І. Рудая // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник. – 2020. – Вип. 65. – С. 567–575.

Рудая, М. І. Підходи до методики дисконтування вартості фінансових інструментів / М. І. Рудая // Інтелект ХХІ. – 2020. – № 2. – С. 86–93.

Рудая, М. І. Механізм трансфертного ціноутворення в операціях із офшорами в умовах глобалізації економіки / М. І. Рудая // Інтелект ХХІ. – 2018. – № 6. – С. 96–99.

Рудая, М. І. Новації у трансфертному ціноутворенні в операціях із офшорами / М. І. Рудая // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник Київського НДІ судових експертиз. – Київ : Ліра-К, 2019. – Вип. 64. – С. 669–707.

Рудая, М. І. Рекомендації з реалізації плану дій BEPS та його вплив на здійснення валютних операцій / М. І. Рудая // Проблеми розвитку фінансово-кредитної та страхової сфери регіону: досвід Польщі, України та Білорусі : матеріали Міжнародної наукової конференції, 6 грудня 2018 р., м. Львів. – С. 34–37.